Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) a organizat, în perioada 6-7 aprilie 2023, la Buzăul cel de-al doilea seminar dedicat consiliilor județene din cadrul proiectului „Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”, Cod MySMIS 130587, Cod SIPOCA 750.

Cel de-al doilea seminar a avut ca punct central de discuție arhitectura sistemului informatic și funcționalitatea acestuia. Dezvoltatorul sistemului a prezentat personalului de specialitate din cadrul consiliilor județene procesele ce vor fi implementate în platforma informatică.

Sistemul informatic implementat va permite:

  • Interoperabilitatea cu sistemul MDLPA;
  • Utilizarea Platformei online, cu posibilitatea sistemului de lucru online cu cele 41 de județe și MDLPA;
  • Înregistrarea automată a documentelor în Registrul Intrări – Ieșiri;
  • Crearea unui set de formulare prestabilite;
  • Gestionarea fluxurilor de lucru;

Proiectul implementat de Ministerul Dezvoltări, Lucrărilor Publice și Administrației în parteneriat cu cele patru structuri asociative ale administrației publice locale, UNCJR, AMR, AOR, ACoR este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) și se încadrează în Axa prioritară 1: „Administrație publică și sistem judiciar eficiente” a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și are ca scop consolidarea capacității administrative a autorităților administrației publice centrale și locale în vederea optimizării procesului de consultare/decizional.