Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) în parteneriat cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a organizat în perioada 8-9 decembrie 2022, la București, seminarul „Bune practici în implementarea Contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public la nivel județean – analiza aspectelor cheie și bune practici naționale și europene” în cadrul programului BERD „Benchmarking și strategii de finanțare pentru serviciile de transport public din România”.

Seminarul a fost dedicat personalului de specialitate din cadrul consiliilor județene pe tema contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane prin curse delegate, fiind prezenți peste 60 de reprezentanți ai CJ din toată țara.

În cadrul evenimentului au fost analizate, împreună cu reprezentanții UNCJR, BERD, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) și Consiliului Concurenței aspectele cheie cuprinse în Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane.

Temele principale abordate în cadrul evenimentului au vizat:

  • Prezentarea pe scurt a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului, precum și a actelor normative în vigoare privind reglementările serviciului public de transport de persoane prin curse regulate;
  • Detalii anexe ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane prin curse regulate;
  • Corelațiile contractului de delegare a gestiunii cu documentele administrative;
  • Modele de succes naționale și internaționale.

Având în vedere complexitatea mecanismul de implementare a contractelor, mai mult cu cât la data de 30 septembrie 2022, 60% din numărul total al Consiliilor Județene au derulat procesul de atribuire al contractelor, dar din acest procent doar cinci Consilii Județene au finalizat parțial/total procedurile, seminarul a venit în ajutorul autorităților publice județene.