Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) a organizat, în perioada 10-11 ianuarie 2023, la București seminarul „Îmbunătățirea cadrului legislativ privind consultarea structurilor asociative ale administrației publice locale”, din cadrul proiectului „Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”, Cod MySMIS 130587, Cod SIPOCA 750.

Seminarul a fost dedicat personalului de specialitate din cadrul consiliilor județene pe tema mecanismului de consultare a autorităților publice locale de către autoritățile publice centrale, fiind prezenți peste 40 de reprezentanți ai consiliilor județene din toată țara.

Crearea unor condiții favorabile și a unor mecanisme adecvate consultării eficiente este în interesul ambelor părți, atât a autorităților publice locale cât și a celor centrale, căci permite o mai bună înțelegere reciprocă a provocărilor și realităților existente, a împărțirii responsabilităților, a obiectivelor și priorităților ambelor părți. 

Consultarea ar trebui să urmeze principii precum: 

  •  respectul reciproc între toți actorii;
  •  deschiderea și transparența;
  • capacitatea de reacție, cu răspuns (feedback) din partea tuturor actorilor.

Un astfel de dialog poate servi drept forum pentru discuții generale, mai ales pe teme legate de finanțare, și poate crea condițiile unei percepții împărtășite asupra problemelor și oportunităților în materie de autonomie locală și operațiuni municipale. Ca atare, mecanismele de consultare eficace favorizează elaborarea și implementarea unor legislații și politici adecvate, mai aproape de nevoile autorităților publice locale și astfel mai aproape de nevoile cetățenilor.

Proiectul implementat de Ministerul Dezvoltări, Lucrărilor Publice și Administrației în parteneriat cu cele patru structuri asociative ale administrației publice locale, UNCJR, AMR, AOR, ACoR este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) și se încadrează în Axa prioritară 1: „Administrație publică și sistem judiciar eficiente” a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și are ca scop consolidarea capacității administrative a autorităților administrației publice centrale și locale în vederea optimizării procesului de consultare/decizional.