Comitetul European al Regiunilor (CoR) şi Comisia Europeană au lansat la 22 februarie a.c. ediţia 2024 a evenimentului „Săptămâna europeană a regiunilor şi oraselor”(EWRC) sub titlul generic „Empowering  communities.

Evenimentul va avea loc în perioada 7 – 10 octombrie 2024.

Perioada pentru depunerea candidaturilor (aplicaţiile se depun doar în limba engleză): 28 februarie – 2 aprilie 2024.

Ediţia 2024 este concepută în jurul a patru priorităţi tematice, după cum urmează:

 1. „Competitivitate și convergență: două fețe ale aceleiași monede”,
 2. „Regiuni care întăresc democrația europeană”,
 3. „Creștere inteligentă și durabilă pentru regiuni”,
 4. „Regiunile au talent” (experienţe, iniţiative şi proiecte locale pentru atragerea şi păstrarea talentelor).

Tipurile de evenimente care pot fi organizate:

 • ateliere şi mese rotunde;
 • sesiuni de informare/discuţii scurte cu un expert sau un politician;
 • laboratoare participative;
 • expoziţii/standuri etc. ;
 • degustări de produse tradiţionale.

Noutăţi ale acestei ediţii:

 • locaţiile de la Bruxelles în care vor avea loc evenimentele din cadrul EWRC 2024 vor fi următoarele: sediul central al CoR, Centrul de conferinţe Albert Borchette şi locaţiile birourilor regionale;
 • participanţii au oportunitatea să organizeze noi tipuri de evenimente de maximum 15 minute: reuniuni de tip „Pecha Kucha” (prezentare rapidă şi creativă a unei experienţe locale legată de temele evenimentului şi discuţii cu audienţa) şi „Living library” (tip de eveniment care reunește oamenii pentru a investiga și a contesta prejudecățile legate de orice subiect ce se înscrie în tematicile de mai sus).

Cine este eligibil şi cum se poate participa:

 • sunt invitate să-şi prezinte candidatura pentru participare administraţiile naţionale/centrale care au rol de autoritate de management, instituţiile europene (mai ales membrii CoR şi cei ai Parlamentului European), administraţiile locale, judeţene şi regionale, asociaţiile lor, structurile de tip GECT, universităţile, mass-media, companiile, alte entităţi publice şi private, etc.;  ţările eligibile trebuie să provină din statele membre sau din ţări terţe participante la programe ale UE.
 • la această manifestare se poate participa în două feluri: a) prin organizarea unor parteneriate regionale şi/sau b) individual, ca entitate considerată partener al evenimentului (există posibilitatea participării şi în consorţii), prin organizarea oricărui tip de activitate din cele enumerate mai sus şi în ghidul participantului.

Condiţiile pentru eligibilitatea unui parteneriat regional, în calitate de organizator al unei dezbateri sunt:

– parteneriatul trebuie să fie constituit din minimum patru şi maximum opt parteneri (sunt eligibile doar autorităţile locale, judeţene şi regionale) şi să reprezinte cel puţin două state participante din care cel puţin unul trebuie să fie membru al UE;

– la eveniment trebuie să participe cel puţin un membru al Comitetului European al Regiunilor sau un ales local, judeţean sau regional;

– minimum 50 de participanţi (înscrieri înregistrate la sfârşitul lunii septembrie) sunt necesari pentru validarea evenimentului respectiv.

Partenerii selectați sunt încurajați cu tărie să asigure incluziunea, de exemplu prin implicarea tinerilor, a societății civile și a minorităților, dar şi să respecte principiul egalităţii de gen la selectarea oratorilor.

Contact direct pentru detalii sau nelămuriri:

Comitetul European al Regiunilor: [email protected]

Comisia Europeană : [email protected]

De notat că, în afara evenimentelor oficiale, pot fi organizate, între 7 octombrie şi 30 noiembrie 2024, evenimente locale a căror denumire s-a modificat din „side event” în sesiuni „TheEURegionsWeek close to you” (închiderea aplicaţiilor: 2 aprilie 2024).

Toate detaliile pentru organizarea unui eveniment, inclusiv ghidul participanţilor, vor fi comunicate până la deschiderea aplicaţiilor pe pagina oficială a evenimentului: EURegionsWeek website.