Comitetul European al Regiunilor (CoR) şi Comisia Europeană au lansat la 3 februarie 2022 cea de-a 20-a ediţie a evenimentului „Săptămâna europeană a regiunilor şi oraselor”(EWRC), manifestare declarată cel mai mare eveniment instituţional la nivel european (17.000 de participanţi anul trecut şi 300 de reuniuni), care se va desfăşura în perioada 10 – 13 octombrie 2022.

Ediţia 2022 este o ediţie aniversară, concepută în jurul a patru priorităţi tematice identificate printr-un sondaj public online. Cele patru tematici decise prin vot de participanţii la sondaj sunt:

 1. Tranziţia verde;
 2. Coeziunea teritorială;
 3. Tranziţia digitală şi
 4. Implicarea/responsabilizarea tineretului (Anul 2022, anul european al tineretului).

Tipurile de evenimente la care se poate depune o candidatură:

 • sesiuni de informare;
 • dezbateri sub forma întâlnirilor întrebări/răspunsuri;
 • laboratoare participative;
 • ateliere şi mese rotunde;
 • expoziţii, etc.

NOU: Ca parte a programului aniversar pentru cea de-a 20-a aniversare a #EURegionsWeek, anul acesta, solicitanții sunt invitați să prezinte propuneri care se potrivesc cu următoarele formate descrise mai jos.

Evenimentele pot fi:

Mărturie la a 20-a aniversare

· durata: 15 minute

· 1 orator care împărtășește o experiență/poveste concretă cu o privire în urmă faţă de cei 20 de ani de #EURegionsWeek și/sau faţă de dezvoltarea politicii de coeziune și impactul concret asupra teritoriilor UE şi a calității vieții cetățenilor.

· Format: interviu live sau preînregistrat. Data, locul și intervalul orar de confirmat de către organizatori în funcție de situația COVID.

Atelier la nivel înalt la a 20-a aniversare

· Durata: 90 minute

· 4 vorbitori și 1 moderator

Panelul ar trebui să fie compus din cel puțin un vorbitor de nivel înalt din următoarele categorii (aplicaţiile ar trebui să menționeze numele și/sau calificarea vorbitorilor):

o şeful statului/guvernului, ministru sau secretar de stat,

o președinte și vicepreședinte al instituțiilor europene,

o comisar european,

o secretar general, director general și director al instituțiilor europene,

o președinte de comisie din cadrul Parlamentului European, Comitetului European al

Regiunilor și Comitetului European Economic și Social

o președinte de regiune și președinte al Adunării Parlamentului Național/Regional,

o președinte al unei organizații internaționale/europene sau al asociațiilor europene care se ocupă cu probleme locale și regionale,

o Ambasador/Reprezentant permanent.

· Scopul principal: promovarea unei dezbateri politice la nivel înalt, prezentând experiențe și bune practici legate de punerea în aplicare a politicii de coeziune, cu accent pe tranziția ecologică și digitală și despre tineret și perspectiva sa în viitor. 

Termenul-limită pentru depunerea tuturor candidaturilor: 31 martie 2022; Rezultatele selecţiei vor fi comunicate la 16 mai 2022, iar o primă reuniune a participanţilor va fi organizată de către cele două instituţii europene la 31 mai 2022.

Cine este eligibil şi cum se poate participa:

 • sunt invitate să-şi prezinte candidatura pentru participare administraţiile naţionale/centrale care au rol de autoritate de management, instituţiile europene (mai ales membrii CoR şi cei ai Parlamentului European), administraţiile locale, judeţene şi regionale, asociaţiile lor, structurile de tip GECT, universităţile, mass-media, companiile, alte entităţi publice şi private, etc.;  ţările eligibile – statele membre, ţări terţe participante la programe ale UE.
 • se poate participa în două feluri:

a) prin organizarea unor parteneriate regionale şi/sau

 b) individual, ca entitate considerată partener al evenimentului, prin organizarea oricărui tip de activitate din cele enumerate mai sus şi în ghidul participantului.

Important: Regiunile şi oraşele care caută parteneri cu care doresc să colaboreze, pot utiliza instrumentul de căutare a partenerilor până cel mai târziu la 25 februarie 2022.

Evenimentele sunt programate a avea loc în online, dar nu este exclusă posibilitatea unei participări fizice, în funcţie de condiţiile sanitare.

Condiţiile pentru eligibilitatea unui parteneriat regional, în calitate de organizator al unei dezbateri sunt:

– parteneriatul trebuie să fie constituit din minimum patru şi maximum opt parteneri (judeţe/oraşe/regiuni implicate în managementul/implementarea fondurilor structurale şi de investiţii) şi să reprezinte cel puţin trei state participante din care cel puţin unul trebuie să fie membru al UE;

– prioritate la evaluare vor avea evenimentele la care participa membri ai Comitetului European al Regiunilor;

– minimum 50 de participanţi (înscrieri la sfârşitul lunii septembrie) sunt necesari pentru validarea evenimentului respectiv;

– parteneriatele trebuie să aibe cel puţin o entitate dintr-un stat membru al UE care să participe.

Pentru un eveniment individual al unui partener, consorţiul poate fi alcătuit din maximum șase parteneri din statele eligibile.

Partenerii selectați sunt încurajați cu tărie să asigure incluziunea, de exemplu prin implicarea tinerilor, a societății civile și a minorităților.

Contact direct pentru detalii sau nelamuriri:

Comitetul European al Regiunilor: [email protected]

Comisia Europeană : [email protected]
Secretariat: [email protected]

De notat că, în afara evenimentelor oficiale, pot fi organizate şi evenimente colaterale numite „side event”/evenimente locale (depunerea aplicaţiilor: 31 mai 2022, închiderea aplicaţiilor: 15 iulie 2022).

Toate detaliile de participare pentru organizarea unui eveniment se regăsesc la adresa: https://europa.eu/regions-and-cities/partners