Agenția executivă europeană pentru educație și cultură (EACEA) de la Bruxelles, mandatată de Comisia Europeană să gestioneze finanţările acordate prin programul „Erasmus+”, a lansat astăzi, 23 noiembrie a.c., cererea generală de propuneri de proiecte 2023. Programul este dedicat proiectelor axate pe educație, formare, tineret şi sport.

Eligibilitate: orice organism public sau privat din țările participante la program, activ în domenii precum educația, formarea, tineretul şi sportul, poate solicita finanțare în cadrul programului: inspectorate şcolare, şcoli, universități, alte organizații implicate în educație, centre de formare, ONG-uri orientate către educaţie, sport sau activități de tineret, IMM-uri, parteneri sociali, autorităţi publice de la nivel local etc. (lista nu este exhaustiv) din statele UE şi diferite ţări terţe.

Administraţiile publice locale, judeţene şi regionale sunt eligibile pentru diferite componente şi tipuri de activităţi ale programului, spre exemplu, „parteneriatele la scară mică”, „parteneriatele şi alianţe pentru inovare”, „proiecte orientate spre viitori” etc.

Bugetul total al cererii 2023: 3.393,17 milioane EUR; finanţarea este mai mare cu peste 200 de milioane de euro faţă de anul trecut.

Termenele-limită pentru depunerea aplicațiilor diferă în funcție de tipul de proiect şi acțiunea pentru care se aplicā şi se încadrează în perioada 16 februarie – 4 octombrie 2023.

Pentru acțiunile gestionate de agențiile naționale Erasmus+, indiferent de data-limită, termenul-limită stabilit pentru depunerea formularelor electronice este întotdeauna ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului).

Pentru acțiunile gestionate de Agenția Executivă (EACEA) care fac obiectul prezentului ghid al programului, în conformitate cu cerințele Portalului pentru oportunități de finanțare și licitații (Funding and Tender Opportunities), termenul-limită de depunere a propunerilor la EACEA este ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).

Programul se implementează, în principal, prin gestiune indirectă, mai exact, Comisia Europeană încredințează sarcini de execuție bugetară agențiilor naționale. În acest scop, fiecare țară participant la program a desemnat una sau mai multe agenții naționale, care promovează şi pun în aplicare programul la nivel național şi acționează ca intermediar între Comisia Europeană şi organizațiile participante de la nivel local, regional şi național.

Agențiile naționale au rolul să ghideze utilizatorii programului în toate fazele, de la primul contact cu programul, prin procesul de depunere a cererii de participare, până la realizarea proiectului şi la evaluarea finală. Agenția Națională „Erasmus+” din România este Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației şi Formării Profesionale (ANPCDEFP). Aşadar, pentru orice entitate interesată să depună o cerere de proiect, este esențial contactul direct cu această instituție.

Sursa de informare: Jurnalul Oficial al UE, versiunea în limba română.

Ultima versiune în română a ghidului solicitantului se regăseşte aici.