Începând din anul 2019, Comitetul European al Regiunilor (CoR) – vocea regiunilor și orașelor în procesul de elaborare a politicilor UE – a emis peste 78 de avize/rezoluții care acoperă diferitele domenii ale Pactului verde european. Raportul „Regiunile și orașele modelează Pactul verde european 2.0” a fost elaborat sub conducerea Grupului de lucru „Pactul verde la nivel local”, cu contribuția activă și cooperarea tuturor comisiilor tematice ale CoR. Recomandările politice au fost adoptate de Biroul CoR în aprilie 2024.

În cadrul unui eveniment desfășurat pe date de 29 mai 2024 în cadrul inițiativei „Pactul verde la nivel local” a Comitetului European al Regiunilor, ce a făcut parte din activitățile CoR în cadrul Convenției primarilor pentru climă și energie și al Pactului climatic european, ambasadorii Convenției primarilor și ambasadorii Pactului climaticprintre care şi președintele Consiliului Județean Harghita, Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita, au participat la discuțiile ocazionate de prezentarea raportului mai sus menționat.

Raportul solicită o agendă reînnoită privind Pactul verde 2.0, care să vizeze promovarea competitivității durabile și a autonomiei strategice, eradicarea inegalităților sociale și exploatarea în continuare a potențialului inovării verzi. Noua agendă ar trebui să pună în centrul atenției regiunile și orașele, contextele și nevoile lor specifice. Aceasta ar trebui să asigure faptul că regiunile și orașele dispun de instrumentele și resursele necesare pentru a îndeplini obiective ambițioase și sunt împuternicite să își conceapă și să își gestioneze propriile căi de tranziție.

Raportul îndeamnă la menținerea nivelului de ambiție impus de știință și subliniază costul lipsei de acțiune. Cu toate acestea, subliniază că au avut loc diverse crize internaționale de la introducerea Pactului verde european, demonstrând necesitatea unui Pact verde consolidat și mai flexibil, care să fie pregătit să răspundă provocărilor într-un context în evoluție și să împiedice ca transformarea verde să aibă un impact inegal asupra persoanelor și regiunilor vulnerabile.

Regiunile și orașele își exprimă, de asemenea, îngrijorarea cu privire la un deficit de finanțare pentru punerea în aplicare a Pactului verde european în anii următori, deoarece multe autorități locale și regionale din UE se străduiesc deja să asigure investițiile necesare pentru tranziția verde și cea digitală.

Printre principalele recomandări se numără:

  • Construirea unei strategii ambițioase în materie de durabilitate pe termen lung și a unui cadru stabil care să meargă mai departe de un singur termen, cu nivelul de ambiție impus de știință, și acordarea unei atenții mai mari tranziției juste.
  • Consolidarea actualului Pact verde european prin evaluări ale impactului teritorial, cel puțin la nivel regional, și îmbunătățirea monitorizării, cu accent pe impactul teritorial asimetric, prin elaborarea unui tablou de bord al Pactului verde 2.0 care să includă indicatori socio-ecologici și de bunăstare dincolo de PIB.
  • Îmbunătățirea coordonării fondurilor și instrumentelor UE pentru tranziția verde și cea digitală, consolidarea eforturilor pentru o mai bună reglementare și simplificare, promovarea unei abordări bazate pe realitatea zonei și facilitarea accesului regiunilor și orașelor care au cea mai mare nevoie de aceste fonduri.
  • Consolidarea rolului de lider pe care îl joacă Uniunea Europeană în tranziția globală și depunerea de eforturi în direcția unui Pact verde mondial construit în jurul participării orașelor și regiunilor, consolidând în același timp guvernanța pe mai multe niveluri în toate statele membre ale UE și la nivelul UE.
  • Creșterea accentului pus pe protejarea biodiversității, promovarea tranziției către sisteme alimentare durabile și abordarea interconexiunilor dintre sănătatea umană, schimbările climatice și crizele de mediu.
  • Alinierea priorităților și a alocărilor următorului cadru financiar multianual al UE la ambițiile, obiectivele și țintele Pactului verde 2.0, susținută de o abordare orientată spre misiuni, prin ținte specifice și cu termene precise și printr-un pachet financiar solid care să includă asistență tehnică și o finanțare directă sporită din partea UE pentru orașe și regiuni.
  • Abordarea deficitului de investiții existent în cadrul Pactului verde european printr-o politică de coeziune reformată, care să sprijine cheltuielile legate de climă cu investiții sporite și accelerate în adaptarea la schimbările climatice, biodiversitate și reziliență și să abordeze impactul asimetric al schimbărilor climatice și diferitele vulnerabilități și nevoi din regiunile și orașele UE.