Actuala cerere este gestionatā direct de Comisie, prin Direcția generală pentru Protecția civilă europeană și Operațiuni de ajutor umanitar (DG ECHO) de la Bruxelles. 

Finanțarea acoperă următoarele 2 tematici: 
– UCPM-2021-PP-CBR – Prevenire și pregătire pentru riscurile transfrontaliere ; 
– UCPM-2021-PP-MARIPOL – Prevenire și pregătire pentru poluarea marinā și în zonele cotiere. 

Cadrul de reglementare pentru acest program de finanțare al UE este stabilit prin: 
– Decizia UE 1313/2013, act de bază; 
– Regulamentul UE 2018/1046. 

Ambele documente, varianta în limba românā, se regāsesc în anexā. 

Eligibilitate: entitāți publice şi private, organizații internaționale din statele membre, țārile IPA şi țārile din vecinatate (lista se aflā in textul oficial al cererii – țārile vecine României, care nu sunt state membre ale UE. Sunt, de asemenea, eligibile Republica Moldova, Serbia şi Ucraina). Administațiile locale, județene şi regionale sunt direct eligibile. 

Bugetul total al cererii: 3.500.000 €; se acordā maximum 85% cofinanțare din totalul costurilor eligibile 

Pe platforma pusā la dispoziție de Comisia europeanā pentru entitāțile care doresc sā-şi anunțe intenția de parteneriat se regāsesc deja 2 propuneri din Republica Cehā şi Austria. 

Data de depunerea a aplicațiilor: 8 iunie 2021.