Conlan School din Irlanda cautā parteneri pentru a depune o propunere de proiect în cadrul finanțārilor programului « Erasmus+ ».

Titlul propunerii: “Limbajul incluziunii” (The Language of Inclusion) 
Scurtā descriere transmisā de coordonatorul proiectului: Incluziunea socială trece prin limbaj, iar înțelegerea și utilizarea cuvintelor afectează puternic viziunea noastră asupra lumii și modul în care o modelăm. 

Proiectul „Erasmus+” propus este axat pe dezvoltarea competențelor lingvistice pentru 30 de lucrători de tineret din toată Europa cu scopul de a promova incluziunea socială în sectorul tinerilor. 
Obiectivele inițiativei vor fi: 
– construirea conștientizārii de sine a modului în care limbajul îi afectează pe alții, în special în legătură cu problemele/aspectele sociale; 
– responsabilizarea lucrătorilor de tineret ca factori de schimbare și promovare a unui dialog mai incluziv între tineri; 
– identificarea și gestionarea conflictelor, axate în special pe discursurile de ură și pe limbajul discriminatoriu. 

În practicā, propunerea de fațā are în vedere o mobilitatea de o săptămână care va avea loc la Dublin, în noiembrie/decembrie 2021 și va implica 6 organizații partenere (câte 5 participanți din fiecare organizație/țarā). În prezent, se  construieşte parteneriatul și sunt căutate organizații/entități care: 
– au o rețea de voluntari ca lucrători de tineret sau au legături bine stabilite cu organizațiile locale de tineret din zona lor; 
– lucreazā cu tineri care au de-a face cu obstacole și bariere sociale; 
– se concentrează pe activități de tineret și/sau incluziune. 

Ce cheltuieli sunt acoperite de finanțarea europeanā: 
– cheltuieli de călătorie, în funcție de distanță;
 – chetuieli de cazare și pentru activități, inclusiv transportul local;
– cheltuieli excepționale de până la 75% din costurile reale (de exemplu eliberarea pașaportului, dacă este necesar, sau alte cheltuieli pentru sprijinirea lucrătorilor tineri cu mai puține oportunități). 

Ceea ce este, de asemenea, important, deoarece activitățile sunt în limba engleză, se solicitā cel puțin un nivel B1 de cunoaştere a limbii engleze. Pentru aceasta, nu trebuie să fie prezentat un certificat, dar respectarea cerinței este necesarā pentru ca organizatorii sā se asigure că participanții pot înțelege și contribui la proiect, odată ce sunt la fața locului. 

Contact direct pentru manifestarea interesului: [email protected] ; Biroul UNCJR Bruxelles a luat legātura cu acest coordonator care și-a manifestat interesul pentru existența unui partener din România. 

Contact general la Conlan Schol: +4401244325577,  [email protected] 

Data limitā pentru manifestarea interesului : 31 mai 2021