Comisia europeană, prin Direcțiă generală politică regională şi urbană, anunță deschiderea cererii pentru propuneri de proiecte a inițiativei „EUTEENS4GREEN – Promovarea participării tinerilor la tranziția justă (FTJ)”.

Prezenta inițiativă își propune să abiliteze tinerii și să-i transforme în actori/părți interesate în definirea și punerea în aplicare a unor soluții care să asigure incluziunea în tranziția verde. În urma cererii de proiecte, beneficiarul va oferi sprijin tinerilor în punerea în aplicare a proiectelor care sporesc participarea și implicarea persoanelor „mai puțin expuse” la beneficiile tranziției verzi. Sintagma „persoane mai puține expuse” face referire la persoanele care nu conștientizează și nu înțeleg pe deplin impactul „tranziției verzi”.

Cererea este deschisă în contextul în care anul 2022 va fi Anul european al tineretului, dar şi pentru că tinerii vor contribui la conducerea dezbaterii din cadrul Conferinței privind viitorul Europei. În plus, aceștia joacă un rol important în contextul tranziției verzi. O participare semnificativă a tinerilor la procesul decizional al Fondului pentru o tranziție justă, precum și angajamentul față de punerea în aplicare a acestuia sunt esențiale.

Beneficiarul (o singură entitate sau un consorțiu de parteneri) va oferi sprijin tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani care sunt rezidenți în una sau mai multe regiuni vizate de planurile teritoriale pentru o tranziție justă.

Pentru România, județele eligibile în cadrul FTJ sunt următoarele : Hunedoara, Gorj, Dolj, Galați, Prahova şi Mureş. Toate detaliile privind teritoriile europene eligibile pentru acest fond sunt disponibile în documentul „Rapoartele de țară pe 2020 din cadrul semestrului european – „Analiza preliminară a Comisiei” privind acoperirea geografică a FTJ”.

Beneficiarul se va ocupa de pregătirea, organizarea și promovarea unei cereri de proiecte prin care se vor acorda granturi tinerilor pentru actiuni specifice în zonele eligibile FTJ.

Pentru a promova participarea tinerilor din toate statele membre ale UE, cererea de proiecte poate fi organizată în serii geografice și/sau tematice. Trebuie selectat cel puțin un proiect pentru fiecare stat membru, cu condiția ca propunerea de proiect să respecte cerințele minime de selecție.

Termenul-limită pentru depunerea aplicației : 31 ianuarie 2022

Bugetul total indicat : 1.000.000 €

Eligibilitate : propunerile pot fi depuse de oricare dintre următorii solicitați: organizații non-profit (private sau publice), autorități publice (naționale, regionale, locale), organizații internaționale, universități, instituții de învățământ, centre de cercetare din statele membre ale UE

Durata maximă a proiectului care urmează să fie pus în aplicare de beneficiar este de 24 de luni. Proiectele pot fi depuse în oricare limbă oficială a UE.

Alte detalii şi formularul pentru depunerea unei aplicații se regăsesc la pagina de web : Publication of Calls for Proposals – DG REGIO – Regional Policy – European Commission.