Coaliția de Guvernare, prin actuala formă a Proiectului Legii bugetului de stat, subfinanțează și blochează proiectele majore de investiții la nivel local. Resursele financiare ale autorităților administrației publice locale trebuie să fie proporționale cu competențele prevăzute de Constituție și de lege. Prin Proiectul propus, Coaliția de Guvernare nu alocă bani pentru proiectele finanțate din fonduri europe și proiectele de investiții, iar pentru cultură se alocă bani începând cu luna august 2023, sumele prevăzute pentru echilibrare fiind transferate către asistența socială, care este oricum subfinanțată.

Practic, sumele alocate pentru echilibrarea bugetelor locale sunt mai mici comparativ cu anul 2022, în condițiile în care cheltuielile de funcționare au crescut și cresc din cauza măririi prețurilor și a inflației, iar necesarul pentru finalizarea proiectelor este mai mare întrucât trebuie încheiate proiectele finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, care se vor încheia la 31 decembrie 2023.

Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) a semnalat în repetate rânduri problemele cu care se confruntă județele, precum și faptul că din bugetele județelor se finanțează asistența socială. Cu toate acestea, Coaliția de Guvernarenu a actualizat la timp standardele de cost, iar acum se dorește și periclitarea proiectelor finanțate din fonduri europene și stoparea tuturor investițiilor la nivelul județului și subfinanțarea culturii.

Astfel, UNCJR cere imperios Guvernului să reanalizeze activitățile care vor fi subfinanțate, deoarece acțiunile lor au efect atât direct, cât și indirect asupra cetățenilor.

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), înființată în 1993, este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, fără scop lucrativ, ce reuneşte toate consiliile judeţene din România ca autorităţi ale administraţiei publice locale. UNCJR are scopul de a promova dezvoltarea economico-socială durabilă şi sustenabilă a unităţilor administrativ teritoriale.