Proiectul „Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”
Cod MySMIS 130587, Cod SIPOCA 750

UNCJR implementează Proiectul „Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale” Cod MySMIS 130587, Cod SIPOCA 750 în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației Publice.

Lider proiect
Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației Publice

Parteneri

 • Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România
 • Asociația Municipiilor din România
 • Asociația Orașelor din România
 • Asociația Comunelor din România

Scopul și obiectivele proiectului:

 • îmbunătățirea reglementărilor legale în vederea optimizării procesului de consultare/decizional cu structurile associative.
 • dezvoltarea și implementarea de mecanisme de coordonare, cooperare și consultare între actorii relevanți în cadrul și între nivelurile administrative.
 • creșterea capacității administrative a MDLPA și a structurilor asociative de a aplica unitar legislația și de a soluționa corespunzător problemele intervenite în domeniile de competență.
 • realizarea de analize, studii în vederea identificării și dezvoltării de mecanisme și instrumente de îmbunătățire a proceselor decizionale.
 • dezvoltarea abilităților și a cunoștințelor personalului din autoritățile și instituțiile publice (inclusiv a factorilor de decizie la nivel politic) privind dezvoltarea dialogului cu structurile asociative.
 • dobândirea de noi cunoștințe, abilități prin intermediul schimburilor de experiență cu autorități/instituții/organisme ale administrațiilor publice naționale și internaționale în vederea eficientizării dialogului între palierele administrației publice și societatea civilă.

Rezultate preconizate:

 • optimizarea procesului de consultare/decizional prin îmbunătățirea reglementărilor.
 • dezvoltarea și implementarea de mecanisme de coordonare, cooperare și consultare între actorii relevanți în cadrul și între nivelurile administrative.
 • creșterea capacității administrative a MDLPA și a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale de a aplica unitar legislația și de a soluționa corespunzător problemele intervenite în domeniile de competență,
 • realizarea de analize, studii în vederea identificării și dezvoltării de mecanisme și instrumente de îmbunătățire a proceselor decizionale.
 • dezvoltarea abilităților și a cunoștințelor personalului din autoritățile și instituțiile publice (inclusiv a factorilor de decizie la nivel politic) privind dezvoltarea dialogului cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale.
 • dobândirea de noi cunoștințe, abilități prin intermediul schimburilor de experiență cu autorități/instituții/organisme ale administrațiilor publice naționale și internaționale în vederea eficientizării dialogului între palierele administrației publice și societatea civilă.

Valoarea totală a proiectului:
Bugetul aprobat este de 20.622.925 lei. Pentru realizarea activităţilor ce îi revin în cadrul proiectului UNCJR beneficiază de un buget în valoare de 2.847.126,20 lei din care 2.790.183,67 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă şi 56.942,53 lei reprezintă contribuţia proprie. Finanţarea nerambursabilă se acordă în termenii şi condiţiile prevăzute în Ordinul de finanţare şi anexele acestuia.

Durata proiectului
Durata proiectului este de 24 de luni începând cu decembrie 2020.

Activitățile proiectului
Pentru îndeplinirea obiectivelor sunt prevăzute următoarele activităţi:

Activitatea 1. Managementul de proiect
1.1. Asigurarea managementului de proiect

Activitatea 2. Informare si comunicare publica
2.1. Asigurarea informarii si comunicarii publice

Activitatea 3. Elaborarea unui proiect/proiecte de modificare/completare/îmbunataţire a cadrului normativ incident colaborarii si comunicarii între MLPDA si structurile asociative ale adeministraţiei publice locale
3.1. Organizarea a 4 atelire de lucru cu reprezentanţii fiecarei structuri asociative pentru analizarea procesului actual de consultare si comunicare
3.2. Organizarea si desfasurarea a 2 vizite de studiu în state membre ale UE în vederea identificarii bunelor practici în domeniu
3.3. Elaborarea proiectului/ proiectelor de acte normative incidente procesului de consultare între structurile administraţiei publice centrale si structurile asociative ale administraţiei publice locale

Activitatea 4. Dezvoltarea si operaţionalizarea instrumentului IT&Cde comunicare si consultare a MLPDA cu structurile asociative ale administraţiei publice locale
4.1. Elaborarea proiectului tehnic si a caietelor de sarcini si monitorizarea implementarii instrumentelor IT&C
4.2. Realizarea si implementarea instrumentului IT&C care sa asigure facilitarea comunicarii între MLPDA si structurile associative

Activitatea 5. Organizarea unei sesiuni de formare în domeniul comunicarii inter si intrainstituţionala
5.1. Organizarea si desfasurarea sesiunii de formare în domeniul comuncarii inter si intrainstituţionala

Activitatea 6. Dezvoltarea si operaţionalizarea instrumentelor IT&C de comunicare si consultare la nivelul fiecarei structuri asociative ale administraţiei publice locale

UNCJR este implicată în următoarele subactivităţi:
1.1. Asigurarea managementului de proiect
2.1. Asigurarea informarii si comunicarii publice
3.1. Organizarea a 4 atelire de lucru cu reprezentanţii fiecarei structuri asociative pentru analizarea procesului actual de consultare si comunicare
3.3. Elaborarea proiectului/ proiectelor de acte normative incidente procesului de consultare între structurile administraţiei publice centrale si structurile asociative ale administraţiei publice locale
4.2. Realizarea si implementarea instrumentului IT&C care sa asigure facilitarea comunicarii între MLPDA si structurile associative – sistem de videoconferință între MDLPA și cele 41 consilii județene
6.1. Dezvoltarea si operaţionalizarea instrumentului IT&C de comunicare si consultare la nivelul UNCJR

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Pentru mai multe informații despre proiect:
Coordonator proiect – D-nul Sorin Munteanu, contact: [email protected]; tel. 0314 25 45 20