Comisia europeană a lansat o cerere de finanţare pentru proiecte care vizează prevenirea obezităţii. Programul european prin care se acordă finanțare este „Orizont Europa” 2021-2027, prin cererea de propuneri „Rămâi sănătos”, componenta „Prevenirea obezității pe tot parcursul vieții”.

Buget Data limită pentru aplicațiiBeneficiariEligibilitate țări/regiuni
50.000.000 €
parametrii subvenției (suma maximă a subvenției, rata finanțării, totalitatea costurilor eligibile, etc.) vor fi stabilite în acordul de finanțare/grant
1 februarie şi 6 septembrie 2022
(ora 17:00 la Bruxelles)
orice entitate constituită legal pe teritoriul unui stat eligibilstatele membre ale UE țări asociate la program (după semnarea unor acorduri bilaterale de participare la program), organizații internaționale etc.

Informații suplimenatre:

  • Acțiunile de cercetare şi inovare sunt activități care vizează în primul rând stabilirea unei noi cunoștințe sau explorarea fezabilității unei tehnologii, produse, procese, servicii sau soluții noi sau îmbunătățite. Acest lucru poate include cercetarea de bază și aplicarea, dezvoltarea tehnologiei și integrarea ei, testarea, demonstrarea și validarea unui prototip la scară mică într-un laborator sau într-un mediu simulat, etc.
  • Rata maximă de finanțare „Orizont Europa” pentru acțiuni de cercetare și inovare este de 100%.
  • Data de începere și durata proiectului vor fi stabilite în acordul de finanțare. În mod normal, data de începere va fi după semnarea grantului.
  • Solicitanții își pot depune cererea în orice limbă oficială a UE. Cu toate acestea, din motive de eficiență, se recomandă cu tărie să fie folosită limba engleză.
  • Consorţiul de proiect trebuie să fie constituit din 3 entităţi independente din 3 state participante la program

Rezultate așteptate:
Propunerile de subiecte din cadrul acestei componente ar trebui să stabilească o cale credibilă pentru a contribui la menținerea sănătății într-o societate care se schimbă rapid și mai precis la unul sau mai multe dintre următoarele efecte:

  • Cetățenii adoptă stiluri de viață și comportamente mai sănătoase, fac alegeri mai sănătoase și mențin o viață sănătoasă, independentă și activă mai mult timp, cu o tendinţă de de boală redusă, inclusiv la vârste înaintate sau în alte etape vulnerabile ale vieții.
  • Cetățenii sunt capabili și responsabilizaţi să-și gestioneze mai bine propria sănătate fizică și mentală și bunăstarea, să-și monitorizeze starea de sănătate și să interacționeze cu medicii și furnizorii de servicii medicale.
  • Încrederea cetățenilor în intervențiile de sănătate bazate pe cunoștințe și în îndrumarea autorităților din domeniul sănătății este consolidată, inclusiv prin îmbunătățirea alfabetizării în materie de sănătate (inclusiv la vârste mici), rezultând o implicare sporită și respectarea strategiilor eficiente pentru promovarea sănătății, prevenirea și tratamentul bolilor, inclusiv rate crescute de vaccinare și siguranța pacientului.

Pentru o implementare bună, propunerile ar trebui să implice cetățeni, organizații ale societății civile (de exemplu, organizații de angajatori/angajați, organizații caritabile), autorități (de exemplu, municipalități și autorități de sănătate) și instituții (școli, cantine, spitale, locuri de muncă, centre comerciale, centre sportive), producători locali etc. De asemenea, propunerile ar trebui să vizeze dezvoltarea unor metodologii robuste și transparente din punct de vedere științific, bazându-se pe realizări/rezultate din activitățile de cercetare anterioare.


Obezitatea este una dintre cele mai grave provocări de sănătate publică din secolul XXI. Deși sănătatea s-a îmbunătățit în UE în ultimele decenii, prevalența obezității s-a triplat în multe state membre. Se știe că, odată ce persoanele devin supraponderale sau obeze, acestea sunt expuse riscului de a dezvolta boli conexe (diabet, boli cardiovasculare, cancer). Excesul de greutate și obezitatea poate fi prevenite în mare măsură. În actuala pandemie, problema supraponderalității/obezității a devenit și mai proeminentă, subliniind necesitatea prevenirii.
Eforturile sporite în cercetare și inovare sunt esențiale pentru dezvoltarea și testarea impactului instrumentelor, inițiativelor, intervențiilor, strategiilor, programelor, politicilor și implementării acestora pentru a preveni supraponderalitatea/obezitatea. Utilizarea celor mai bune practici, a liniilor directoare de armonizare și/sau a procedurilor standard de operare, dezvoltate la diferite niveluri (de la local la național) în UE și nu numai, vor constitui fundamentul pentru noi cercetări în domeniu.

Surse de informare și documentare:

Ghidul general al programului

Programul anual de lucru 2121-2022: Sănătate

Anexe generale ale programului de lucru 2021 – programul „Orizont Europa”

Sursa generală de informare – Pagina oficială a cererii