Programul Orizont Europa” a deschis recent o linie de finanţare prin care sunt prevăzute fonduri pentru asistenţă tehnică privind pregătirea/dezvoltarea unor proiecte pentru Iniţiativa oraşelor şi regiunilor circulare”.

BugetTermen limită de depunere a aplicațiilorBeneficiariEligibilitate țări/regiuni
10.000.000€  
Parametrii subvenției (suma maximă a subvenției, rata finanțării, totalitatea costurilor eligibile, etc.) vor fi stabilite în acordul de finanțare/grant
15 februarie 2022 (ora 17:00 la Bruxelles) orice entitate constituită legal pe teritoriul unui stat eligibilstatele membre ale UE; țări asociate la program (detalii în anexele generale ale ghidului programului)

Context specific:

Beneficiarii CCRI-PDA sunt promotorii publici și privați de proiecte, cum ar fi autoritățile locale și regionale sau grupările acestora, operatorii și organismele publice/private de infrastructură, utilități și servicii, actorii industriali (inclusiv IMMurile).

Scopul CCRI-PDA este de a ajuta aceşti promotori să-și dezvolte proiectele de economie circulară și să reunească expertiza tehnică, economică și juridică necesară pentru dezvoltarea proiectelor de investiții în economia circulară la scară locală și regională care să aibă ca rezultat lansarea efectivă a investițiilor chiar pe parcursul proiectului. În cele din urmă, proiectele CCRI-PDA ar trebui să demonstreze viabilitatea financiară și sustenabilitatea proiectelor de investiții în economia circulară la scară locală și regională și să ofere imagini tangibile care ar trebui să declanșeze o replicare suplimentară pe piață.

În plus, propunerile ar trebui să includă următoarele caracteristici:

– să-şi concentreze în mod clar activitățile pe lansarea unor programe semnificative de investiții în economia circulară la scară locală și regională;

– să aibe o dimensiune exemplară/de prezentare a ambiției lor de a crește circularitatea în anumite sectoare la scară locală și regională și/sau în dimensiunea investițiilor așteptate și a factorilor de levier financiar (suma investițiilor în economia circulară declanșată pentru fiecare euro provenit prin sprijinul programului „Orizont Europa”);

– să furnizeze inovații organizaționale în mobilizarea programului de investiții (de exemplu, gruparea, punerea în comun sau implicarea părților interesate).

În mod specific, subiectele vor viza unul sau mai multe dintre următoarele impacturi pentru economia circulară, sectoarele bazate pe bio, silvicultură și lanțurile valorice acvatice:

– tranziția regională, rurală, locală/urbană și bazată pe consum;

– sustenabilitatea industrială europeană, competitivitatea și independența resurselor;

– beneficii îmbunătățite pentru consumatori și cetățeni;

– multifuncționalitatea și managementul pădurilor din Europa pe baza celor trei piloni ai sustenabilității (economic, de mediu și social);

– potențialul extins al resurselor biologice marine și de apă dulce și al biotehnologiei albastre.

Informații suplimentare:

 • Acțiunile de coordonare şi spriijn sunt activități care contribuie la obiectivele programului „Orizont Europa”. Aceasta exclude activitățile de cercetare și inovare, cu excepția celor desfășurate în cadrul componentei „Extinderea participării și răspândirea excelenței” a programului. De asemenea, sunt eligibile acțiunile de coordonare „de jos în sus” (bottom-up) care promovează cooperarea între entitățile juridice din statele membre și țările asociate pentru a consolida „Spațiul european de cercetare”, care nu primesc cofinanțare UE pentru activitățile de cercetare.
 • Ratele maxime de finanțare ale programului Orizont Europa pentru acțiuni de coordonare şi sprijin este de 100%.
 • Data de începere a implementării și durata proiectului vor fi stabilite în acordul de finanțare. În mod normal, demararea acţiunilor are loc după semnarea grantului
 • La nivel naţional, pentru orice subiect/cerere care priveşte programul “Orizont Europa”, poate fi contactată Rețeaua de puncte naționale de contact (NCP – link ataşat pentru lista contactelor, inclusiv din România); aceasta este structura principală pentru a oferi îndrumări, informații practice și asistență.
 • Solicitanții își pot depune cererea în orice limbă oficială a UE. Cu toate acestea, din motive de eficiență, se recomandă cu tărie să fie folosită limba engleză.
 • Toate propunerile ar trebui să demonstreze un grad ridicat de replicabilitate și să includă un plan de acțiune clar pentru a comunica experiențele și rezultatele potențialilor replicatori din statele membre ale UE și țările asociate.
 • În mod orientativ, CCRI-PDA se concentrează pe investiții mici și mijlocii în economia circulară de până la 20 de milioane EUR.
 • Contribuția UE/propunere nu trebuie să depășească 10% din investiția aferentă.
 • Se așteaptă ca propunerile să asigure sinergii și complementarități cu alte scheme financiare ale UE pentru proiecte de economie circulară. Exemple și informații de bază despre facilitățile PDA deja existente sunt disponibile pe pagina arhivată a fostei agenţii europene EASME.
 • CCRI face parte din Planul european de acțiune pentru economia circulară (CEAP) și își propune să sprijine soluțiile circulare pentru tranzițiile către o economie circulară sustenabilă, regenerativă, incluzivă și justă la scară locală și regională
 • Cererile pentru acțiuni de „coordonare și sprijin” pot fi depuse de una sau mai multe persoane juridice, care pot fi stabilite într-un stat membru, țara asociată sau, în cazuri excepționale și dacă este prevăzut în condițiile specifice ale apelului, într-o altă țară terță.

Surse de informare suplimentare:

Ghidul general al programului

Programul anual de lucru 2021-2022 „Alimentație, Bioeconomie, Resurse Naturale, Agricultură și Mediul inconjurător”

La nivel naţional, pentru orice subiect/cerere care priveşte programul “Orizont Europa”, poate fi contactată Rețeaua de puncte naționale de contact (NCP –
link ataşat pentru lista contactelor, inclusiv din România); aceasta este structura principală pentru a oferi îndrumări, informații practice și asistență.