Comisia europeană a deschis prima cerere generală de propuneri de proiecte a programului european „Life” 2021-2027, iniţiativă destinată finanţării acţiunilor pentru protejarea mediului şi a celor care au în vedere politicile climatice

Eligibilitate: orice entitate publică sau privată din statele membre ale UE, Spaţiul Economic European sau ţări asociate (lista aici).

Buget disponibil pentru 2021: circa 580 milioane EUR; cofinanţările sunt cuprinse între 60% şi 75% în funcţie de tipul de acţiune.

Contact programul european „Life”: [email protected], detalii privind cererea 2021 sau alte acţiuni ale programului.

Programul LIFE este compus din două domenii de acţiune și patru subprograme, după cum urmează:

LIFE-Mediu:

  • Natura și biodiversitatea,
  • Economia circulară și calitatea vieții

LIFE- Acţiuni pentru reducerea efectelor schimbărilor climatice:

  • Tranziția către energia curată,
  • Atenuarea și adaptarea schimbărilor climatice.

Actuala cerere asigură fonduri pentru toate cele 4 subprograme, dar şi pentru funcţionarea ONG-urilor europene interesate să activeze pe o durată stabilită de timp în domeniile vizate (granturi operaţionale) şi cu care Comisia europeană semnează un acord de parteneriat.

Liniile de finanţare deschise în prezent se pot găsi pe platforma europeană „Funding and Tenders Opportunities”, fiecare dintre acestea prezentând atât textul oficial al cererii specifice, cât şi bugetul propriu, obiectivele specifice şi priorităţile, termenul limită pentru aplicaţii şi pagina de căutare de parteneri.

În funcţie de subprogram şi tip de cofinanţare, există mai multe termene-limită pentru depunerea candidaturilor.

Punctele naționale de contact LIFE, incluzând pe cele ale României, oferă îndrumări solicitanților. Pentru a spori șansele candidaturilor de succes și, în special, pentru a evita concurența neintenționată între proiectele care au obiective similare, solicitanții potențiali sunt încurajați să recurgă la această asistență.

Menţionăm şi faptul că acțiunile care au fost certificate printr-o „marcă de excelență” în cadrul programului LIFE (nu pot primi finanţare, dar îndeplinesc criteriile minime de calitate în urma unei evaluări prin cereri de propuneri de proiecte Life), pot beneficia de sprijin financiar prin alte fonduri europene precum FEDR, FSE+, FEADR.

Programul LIFE face parte din bugetul pe termen lung al UE, precum și din planul de redresare post-Covid, din care 30% sunt alocate pentru acțiuni climatice. Celelalte programe includ: Fondul pentru o Tranziție Justă – care va ajuta regiunile UE să se adapteze la economia verdeInvestEU – care va finanța proiecte climatice; și Orizont Europa – care va finanța cercetarea și inovarea UE în domeniul climatic. Programul a fost aprobat de Parlament în aprilie 2021.