Obiectul programului este de a crearea unui fond de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în acele unități administrativ-teritoriale în care s-au înregistrat cereri formulate de persoane îndreptățite prevăzute de ordonanţă.

Cadru legislativ:

OUG nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național, aprobată prin Legea nr. 515/2006;

OUG nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2008, cu modificările și completările ulterioare şi prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2008, aprobată prin Legea nr. 233/2008.

Autoritatea de implementare:Consiliile locale

Surse de finantare: Bugetul de stat şi bugetul local

Beneficiari: Primăriile

Pentru mai multe detalii poate fi consultat site-ul MDLPA.

Caracteristici generale ale programului:

  • fondul de locuințe sociale se constituie de către consiliile locale în acele unități administrativ-teritoriale care au înregistrat cereri formulate de către persoane îndreptățite;
  • persoanele îndreptățite sunt persoanele fizice care îndeplinesc, în mod cumulativ, condițiile prevăzute de art. 1, alin. (3) din OUG nr. 74/2007;
  • accesul cu prioritate la aceste locuințe îl au persoanele îndreptățite care îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții:
  • au un venit mediu net lunar, realizat în ultimele 12 luni, cu cel puțin 20% sub nivelul de venit mediu net lunar stabilit anual prin Hotărâre a Guvernului, conform prevederilor art. 8, alin. 2 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  •  sunt persoane cu handicap, invalizi și/sau pensionari; locuințele sociale aparțin domeniului public al unităților administrativ-teritoriale și nu se vând; locuințele sociale se pot realiza prin construcții noi sau reabilitarea unor construcții existente.

Caracteristici principale ale programului:

  • se desfășoară conform programelor de investiții promovate la nivel local, primăriile având calitatea de beneficiari;
  • locuințele sociale se realizează fără depășirea exigențelor minimale de dotare și confort prevăzute în anexa nr.1 la Legea locuinței nr.114/1996, republicată, la un grad de finisaj mediu.