În perioada 15- 16 februarie 2023 se desfășoară, la Sibiu,  Lucrările Adunării Generale a Uniunii Națioanale a Consiliilor Județene din România (UNCJR) prezidate de președintele UNCJR și președintele CJ Brașov, Adrian-Ioan Veștea.

Evenimentul a adus alături 35 de președinți ai consiliilor județene din România împreună cu prim-ministrul României, Nicolae-Ionel Ciucă, vicepreședintele Senatului, Paul Stănescu, președintele Curții de Conturi, Mihai Busuioc, președintele Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piața de capital, Nicolae Neagu, ministrul finanțelor, Adrian Câciu, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, Cseke Attila, ministrul educației, Ligia Deca, ministrul economiei, Florin Spătaru, președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Laurențiu Neculaescu, secretarul de stat din cadrul Ministerului transporturilor și infrastructurii, Bogdan Stelian Mîndrescu și secretarul de stat din cadrul Ministerului mediului, apelor și pădurilor, Cristian Beșeni.

În cadrul evenimentului au fost discutate aspecte importante cu care se confruntă județele din România privind importanța absorbției fondurilor nerambursabile, asigurarea surselor de finanțare necesare pentru cofinanțări și cheltuili neeligibile pentru accesarea proiectelor, finanțarea asistenței sociale, necesitatea completării dispozițiilor privind Codul Silvic în sensul stabilirii unui mecanism pentru crearea infrastructurii județene similar cu cel privind realizarea investițiilor infrastructurii naționale, clarificări privind gestionarea domeniului public, descentralizarea în domeniul tineretului, sportului și turismului, necesitatea îmbunătățirii legislației în domeniul urbanismului, dar nu numai.

Prim-Ministrul României, Nicoale-Ionel Ciucă a reiterat importanța consiliilor județene în cadrul comunităților locale și a asigurat reprezentanții administrației publice locale de sprijinul guvernului pentru problemele cu care se confruntă în teritoriu. De asemenea, a subliniat necesitatea reanalizării surselor de finanțare pentru bugetele județelor precum și modificarea unor acte normative în acest sens.

Președintele Curții de Conturi, Mihai Busuioc a prezentat noul regulament privind activitea de audit public, fiind un pas important în continuarea implementării măsurilor de modernizare, standardizare și transparență, asumate în amplul proces de reformă instituțională. De asemenea, acesta a mai menționat că se observă o creștere a conformării voluntare, la nivelul entităților locale, în ceea ce privește implementarea măsurilor dispuse de Curte.

Ministrul finanțelor, Adrian Câciu a apreciat că trebuie analizate sursele de finanțare pentru județe  prin elaborarea și aprobarea Codului finanțelor publice locale și se impune a se stabili criterii de echilibrare a bugetelor județelor care să asigure o dezvoltare echilibrată a unităților administrativ-teritoriale, criterii care să nu mai fie modificate prin legile anuale de aprobare a bugetului de stat și numai așa  putându-se asigura o predictibilitate a surselor de finanțare a județelor.

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, Cseke Attila a prezentat proiectele accesate de administrația publică locală prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a programelor guvernamentale, precum Anghel Saligny și a adus lămuriri problemelor cu care se confruntă  președinții Consiliilor Județene.

Ministrul educației, Ligia Deca a precizat importanța finanțării, prin PNRR, a unui număr de 118 școli cu risc seismic 1, dat  fiind și contextul actual, aducând și unele clarificări privind decontarea cheltuielilor transportului elevilor, dar și a noii legi a învățământului preuniversitar.

Prim-ministrul României, Nicolae-Ionel Ciucă și miniștrii prezenți au subliniat necesitatea întăririi colaborării cu UNCJR, dar și cu celelalte structuri asociative ale administrației publice locale, doar  așa putându-se asigura o administrație eficientă și o dezvoltare echilibrată a României.

Țin să mulțumesc Prim-Ministrului și miniștrilor prezenți la Lucrările Adunării Generale a UNCJR pentu participare și pentru dialogul constructiv pe care l-am avut împreună, sperând ca în perioada următoare să fie luate toate măsurile care se impun, chiar și legislative pentru toate problemele discutate, astfel încât această întâlnire să își atingă scopul, aducând  și o apropiere între administrația publică centrală și cea locală.

Adrian Ioan Veștea președinte CJ Brașov și președinte UNCJR.
Sursa: Consiliul Județean Sibiu