Joi, 17 noiembrie 2022, s-au desfășurat la Bruxelles lucrările Comisiei CIVEX (Comisia pentru cetățenie, guvernanță, afaceri externe şi instituționale) a Comitetului European al Regiunilor (CoR). Pe agenda ședinței a figurat şi un schimb de opinii cu Alin-Adrian Nica, președintele Consiliului Județean Timiș şi președinte al delegației României la CoR privind viitorul său aviz pe tema „Viitorul Parteneriatului estic din perspectivă locală și regională”.


Președintele delgației, Alin-Adrian Nica a precizat, printre altele, în intervenția sa, faptul că „menținerea Parteneriatului estic pe drumul cel bun va necesita o redefinire a obiectivelor sale de politică, a arhitecturii sale multilaterale și o motivație puternică din partea tuturor partenerilor, bazate pe propriile alegeri și obiective față de UE. Reuniunea anuală a Conferinței Autorităților Regionale și Locale pentru Parteneriatul Estic, care a avut loc la începutul acestei luni, a confirmat dorința tuturor părților de a apropia aceste țări și oamenii lor, de a face mai mult și de a deveni mai creativi în eforturile depuse. Criza actuală aduce cu sine şi o oportunitate: aceea de a adapta Parteneriatul la noi termeni și realități, de a modela un format flexibil și de a crea instrumente personalizate pentru a răspunde atât nevoilor noilor candidați la UE, cât și ale celorlalți parteneri”.


El a solicitat, de asemenea, membrilor Comisiei, să reflecteze la eventualitatea regândirii Parteneriatului estic ca instrument modular pentru dezvoltare durabilă – care nu este legat de procesul de extindere a UE și de a încerca să fie transformat, de exemplu, într-o platformă regională bazată pe proiecte care urmează să fie realizate pe teren, în vederea atingerii Obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU. O astfel de uniune de proiecte cu aceste țări ar putea avea un secretariat comun care să urmărească conturarea și implementarea (în cooperare cu ALR) de proiecte menite să sprijine dezvoltarea teritorială, inclusiv prin împărtășirea celor mai bune practici între ALR și cooperarea peer-to-peer”.


Mai mult, Alin- Adrian Nica crede că „țărilor partenere ar trebui să li se acorde flexibilitate în alegerea programelor care sunt cele mai relevante pentru ele și, în același timp, să fie prioritizate programele îndreptate către organismele locale și regionale. Prin urmare, acest lucru va conferi CoR un rol și o responsabilitate specială, nu numai în procesul de restructurare a Parteneriatului Estic, dar şi în perspectivă”.