Comisia europeană şi Agenţia executivă europeană pentru educaţie şi cultură (EACEA) de la Bruxelles au deschis recent perioada de depunere a aplicațiilor pentru premiile #BeInclusive EU sport 2024 din cadrul programului Erasmus+”, componenta Sport”.

Obiective: Premiile «#BeInclusive EU sport 2024 » își propun să recompenseze cele mai bune proiecte care au susținut cu succes incluziunea socială prin sport. Proiectele pot include acțiuni pentru grupuri defavorizate şi marginalizate, cum ar fi indivizi care provin din medii sociale, economice sau educaționale dificile, persoane cu dizabilități, cu probleme de sănătate sau care se confruntă cu probleme cauzate de diferențele culturale, spre exemplu, migranții, refugiații, persoanele aparținând minorităților etnice sau cele care se confruntă cu probleme legate de barierele geografice, etc. Pe lângă recompensarea financiară a organizațiilor/entităților care primesc aprecierea juriului, acordarea unui astfel de premiu va oferi, deopotrivă, vizibilitate europeană și va susține diseminarea ideilor inovatoare, a inițiativelor și a celor mai bune practici în întreaga Europă.

Câștigătorii Premiilor UE pentru Sport #BeInclusive prezintă realizările organizațiilor locale în promovarea incluziunii prin combinarea sportului, a participării, a dezvoltării competențelor și/sau prin abordarea copiilor și tinerilor.

Iniţiativa acordă premii pentru 3 categorii care se încadrează în prioritățile orizontale ale „Erasmus+” 2021-2027 – diversitatea și incluziunea.

Cele trei categorii sunt:

  • Spargerea barierelor în sport,
  • Promovarea egalităţii în sport (Be Equal),
  • Sport pentru pace.

Programul sprijină în special inițiativele de combatere a violenței, a rasismului, a discriminării și a intoleranței.

Termenul-limită  pentru depunerea aplicațiilor: 25 septembrie 2024

Eligibilitate: orice organizație, autoritate publică sau privată (persoanele fizice nu sunt eligibile) care a dezvoltat cu succes un proiect sportiv destinat incluziunii sociale, desfășurat în statele membre ale UE sau în țările terțe asociate programului. Proiectele nu trebuie să fi fost neapărat transnaționale și nici nu este obligatoriu să fi fost sprijinite de către UE.

Bugetul total disponibil: 45.000 EUR

Premii pentru fiecare categorie: I. – 10.000 EUR ; II. 2.500 EUR şi III. 2.500 EUR

Contact direct pentru detalii şi întrebări la EACEA: [email protected]

Sursa de informare şi documentaţia oficială privind această oportunitate: Platforma „Funding & Tender Opportunities”.