Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a organizat joi, 21 iulie 2022, o videoconferință dedicată Consiliilor Județene pentru a prezenta oportunitățile de finanțare a proiectelor prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Evenimentul a fost prezidat de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel – Ioan Boloș care a prezentat modalitățile prin care autoritățile administrației publice locale pot beneficia de finanțare conform Ordonanței de Urgență nr. 109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată finanțate din fonduri europene și pentru modificarea unor acte normative și Ordonanței de Urgență nr. 112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Proiectele de infrastructură în domeniul apei, apei uzate, deșeurilor și cele care vizează măsuri de producere a energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu de energie sunt investiţii publice de importanţă pentru autoritățile administrației publice locale și asigură creşterea calităţii vieţii şi a standardelor de locuire ale populaţiei.

Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 109/2022 privind sectorul de apă/ apă uzată, proiectele  cu finanțare nerambursabilă pot fi în valoare de până la  50 de milioane de euro.

Conform Ordonanței de Urgență nr. 112/2022 privind măsurile pentru producerea energiei din surse regenerabile destinate autorităților publice locale care au în responsabilitate servicii publice de interes local se alocă 411.764.000 euro (cu posibilitate de supracontractare) din care:

  • 350.000.000 euro fonduri nerambursabile, prin Fondul de Coeziune;
  • 61.764.000 euro cofinanțare din Bugetul de Stat.

Granturile vizează:

  •  Investiții în echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile, cu excepția biomasei (de ex. panouri fotovoltaice, utilizarea apei geotermale, utilizarea energiei eoliene), destinată consumului propriu de energie al autorităților publice locale și/sau comercializării, după caz;
  • Investiții în realizarea de unități de cogenerare, trigenerare noi destinate obținerii de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu al autorităților publice locale.