Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR) a participat la Adunarea generală şi la Conferinţa politică organizate de către Confederaţia Europeană a Puterilor Locale de nivel Intermediar (CEPLI) în provincia Lucca (Italia), în perioada 22-23 aprilie a.c.

UNCJR este membru fondator al acestei confederații care reunește șapte asociații naționale de autorități publice locale de nivel județean din mai multe state membre ale UE (Belgia, Germania, Franța, Italia, Polonia, România şi Spania) şi rețeaua europeană de provincii Partenalia (Belgia, Franţa, România – Consiliul Judeţean Timiş deţine un loc de vicepreşedinte, Spania).

Conferinţa politică desfășurată sub titlul generic «Către o abordare teritorială a viitoarei politici de coeziune – O perspectivă a autorităților locale intermediare» a avut ca temă generală de dezbatere viitorul politicii de coeziune şi evidențierea legăturii esenţiale pe care o oferă administraţiile publice de nivel NUTS III (puteri locale de nivel intermediar) între nivelul european, național și local, precum și între zonele urbane, suburbane și rurale, în conformitate cu abordarea guvernanței pe mai multe niveluri, esențială pentru obținerea de rezultate și realizarea coeziunii.

Evenimentul s-a bucurat de participarea preşedintelui Comitetului european al regiunilor, Vasco Alves Cordeiro, ministrului italian pentru afaceri europene, politica de coeziune și PNNR, Raffaele Fitto, directorului general adjunct al Direcţiei generale Politică regională şi urbană (DG Regio) din cadrul Comisiei europene, Nicola De Michelis, directorului Grupului european pentru cooperare teritorială ESPON, Wiktor Szydarowski, şi a preşedintelui Institutului Jacque Delors, fost prim ministru al Italiei, Enrico Letta. 

Participanţii la eveniment au avut posibilitatea să discute, de asemenea, şi despre tendinţele de recentralizare a politicii de coeziune, circumstanţele particulare actuale tinzând să ameninţe această politică şi teritorializarea acesteia potrivit nevoilor locale. „Avem nevoie de politica de coeziune pentru că obiectivele mentionate în Tratate – coeziunea economică, socială şi teritorială a UE, nu au fost încă atinse”, a menţionat preşedintele Comitetului european al Regiunilor.

Conferinţa politică a CEPLI s-a încheiat cu « Declaraţia politică de la Lucca ».

Către o abordare teritorială a viitoarei politici de coeziune

O perspectivă a autorităților locale intermediare

Declarația politică a celei de-a 13-a Conferințe politice a CEPLI

Lucca, Italia, 23 aprilie 2024

Autoritățile locale de nivel intermediar (judeţele) poartă speranța cetățenilor și a teritoriilor pe care le reprezintă. Misiunea şi datoria noastră este să nu lăsăm pe nimeni în urmă. Legăturile de proximitate care unesc autoritățile locale intermediare și cetățenii permit o mai bună înțelegere a nevoilor și a provocărilor specifice ale populației locale, garantând astfel intervenții mai eficiente și mai bine orientate. Acestea au capacitatea să asculte pentru a înțelege și a co-construi politici locale care hrănesc ÎNCREDEREA într-o Europă pentru toți. Cetăţenii UE au cea mai mare încredere în administraţiile şi comunităţile lor şi în instituţiile europene.

COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR şi #ALIANȚAPENTRUCOEZIUNE joacă un rol fundamental în apărarea și promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale, iar activitățile lor contribuie la consolidarea legăturii dintre teritorii și Europa.

Astăzi, vorbim despre Politica de Coeziune care se află în centrul proiectului european și constituie un instrument decisiv pentru consolidarea legăturii de încredere dintre Europa și cetățenii europeni.

Nu putem construi Europa viitorului fără coeziune. COEZIUNEA este mai mult decât o politică de intervenţie în caz de întârziere în dezvoltare, o politică de criză sau un consens bugetar, este viitorul copiilor noștri construit pe STABILITATE, SECURITATE și SOLIDARITATE.

Politica de coeziune provine din teritorii și este pusă în aplicare pentru teritorii. De aceea, în viitor, ar fi mai bine să adoptăm o nouă denumire a Comitetul nostru european al regiunilor, care să reflecte mai bine bogăția și diversitatea autorităților locale pe care le reprezintă.

Europa de mâine îi sprijină pe cei mai vulnerabili, dar și pe cei mai inovatori. Ea trebuie să fie capabilă să fie alături de administraţiile judeţene ca acestea să facă față oricărui tip de criză, bazându-se pe iniţiative care vizează REZILIENȚA TERITORIALĂ. Coeziunea este motorul unei transformări adecvate a comunităților și teritoriilor noastre, iar dezvoltarea lor echilibrată și rezilientă trebuie să fie o prioritate absolută.

AUTORITAŢILE LOCALE DE NIVEL INTERMEDIAR sunt esențiale deoarece, oriunde există ca nivel local de administraţie publică, ele reprezintă legătura crucială între zonele rurale, periurbane și urbane și interlocutori esențiali pentru orașele mici și zonele îndepărtate. Dimensiunea geografică și demografică a nivelului NUTS III îi permite acestuia să contribuie la programarea și gestionarea politicii de coeziune cu o abordare care nu este nici prea specifică, așa cum este cazul la nivel municipal, nici prea generală, departe de nevoile teritoriilor, așa cum este cazul la nivel regional sau național. 

Autoritățile locale intermediare se angajează să recunoască importanța abordărilor TERITORIALE și TERITORIALIZATE ale politicii de coeziune pentru a permite intervenția acesteia în domeniile funcționale relevante și, în special, pentru a dezvolta cooperarea între zonele rurale și urbane.

Principiul PARTENERIATULUI trebuie să fie mai puternic ca niciodată, căci doar așa avem o adevărată DEMOCRAȚIE LOCALĂ, fundamentul proiectului nostru european.

CEPLI,  în calitate sa de cea mai mare confederație europeană a autorităților locale de nivel intermediar din UE, solicită statelor membre și instituțiilor europene să ia în considerare următoarele aspecte:

#Europa “încrederii mutuale” şi a subsidiarităţii : CEPLI consideră că un element-cheie al politicii de coeziune este implicarea reală a tuturor părților interesate relevante într-o abordare bazată pe proximitate, competențe și capacitatea de a aduce Europa mai aproape de cetățenii săi. Pentru a fi eficientă, punerea în aplicare a instrumentelor financiare ale Uniunii Europene trebuie să fie distribuită în mod echitabil, în funcție de competențele exercitate. O Europă fără administraţii locale, judeţene și regionale este o Europă fără cetățeni și teritorii, un proiect gol, fără viitor.