Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), reprezentantă prin mandat politic al preşedintelui său de către preşedintele Consiliului judeţean Vrancea, Cătălin Dumitru Toma, a participat la Adunarea generală şi la Conferinţa politică organizate de către Confederaţia Europeană a Puterilor Locale de nivel Intermediar (CEPLI) în provincia Ourense (Spania), în perioada 6-7 martie 2023.

Conferinţa politică desfășurată sub titlul generic «Rezilienţă şi reconstrucţie: o abordare pe mai multe niveluri a gestiunii riscurilor» a avut ca temă generală de dezbatere reziliența locală în faţa dezastrelor naturale şi rolul esenţial al autorităţilor locale de nivel NUTS III ca plasă de siguranţă pentru cetăţeni şi comunităţile teritoriale pe care le reprezintă.

Evenimentul s-a bucurat de participare internaţională şi de intervenţia unor experţi europeni din cadrul Comisiei Europene, OCDE, ESPON, Comitetului European al Regiunilor şi a unor organizaţii şi instituţii recunoscute pentru expertiza în domeniu.

În intervenţia sa, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea a adus în prim-plan experienţa locală în faţa celor mai importante tipuri de catastrofe cu care se confruntă judeţul pe care îl reprezintă, mai precis, în cazul cutremurelor, alunecărilor de teren sau al inundaţiilor. La nivel judeţean, există un plan de acţiune comună şi de implicare a tuturor părţilor interesate, astfel încât situaţiile de catastrofă naturală să poată fi gestionate cât mai bine.

La invitaţia UNCJR, Raed Arafat, Secretar de stat, şef al Departamentului pentru Situații de Urgență în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a participat la conferința CEPLI prezentând importanţa comunicării în caz de dezastru, riscurile dezinformării, dar şi importanța unei culturi a riscului pentru dezvoltarea unor comunități reziliente.

Conferinţa politică a CEPLI s-a încheiat cu «Declaraţia politică de la Ourense» prin care, autorităţile publice locale de nivel NUTS III din Europa solicită instituţiilor europene, printre altele:

  • recunoașterea lor ca actori majori în abordarea dezastrelor naturale și consolidarea rezilienței în parteneriat cu toate părțile interesate la nivel local;
  • recunoașterea faptului că acestea reprezintă nivelul de guvernanță de proximitate în teritoriu, care are capacitatea de a identifica, prioritiza și coordona nevoile locale în ceea ce privește reziliența;
  • recunoașterea rolului important pe care îl au pentru promovarea parteneriatelor public-privat într-o logică de sinergie cu alţi parteneri din teritoriu. Astfel, ele facilitează dezvoltarea economică, participă la crearea de locuri de muncă și promovează reziliența economică;
  • contribuţia autorităţilor de nivel judeţean la o dezvoltare necesară a unei culturi a riscului și la creşterea conștientizării cetățenilor pentru a reduce vulnerabilitatea comunităților locale;
  • o recunoaștere a faptului că județele au capacitatea de a contribui la o mai bună absorbție a fondurilor de coeziune dedicate rezilienței. Acestea trebuie să fie implicate încă de la începutul procesului de definire, constituire și monitorizare a viitoarelor fonduri de coeziune care se vor pune în dezbatere pentru politica de coeziune post 2027.

UNCJR este membru fondator al acestei confederații care reunește asociații naționale de autorități publice locale de nivel județean din mai multe state membre ale UE (Belgia, Germania, Franța, Italia, Polonia, România) şi două rețele europene de provincii: Arc Latin şi Partenalia (Belgia, Franţa, Spania).