Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) a participat la sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), în data de 09 iunie 2022, la prima ședință a Grupului de lucru privind elaborarea proiectului Codului Finanțelor Publice Locale.

În cadrul ședinței, au fost prezentate principalele modificări intervenite în varianta elaborată în anul 2018. De asemenea, au fost purtate o serie de discuții care au vizat:

  • propunerea legată de repartiția impozitului pe venit în Zonele Metropolitane, în funcție de domiciliu;
  • numărul mare de scutiri de taxe și impozite prevăzute în Cod;
  • condițiile necesare pentru ca acesta să poată fi un document pus în dezbatere (studiu de impact, corelarea cu celelalte acte normative existente etc.);
  • procentul sumelor de echilibrare.

S-a stabilit ca în data de 24 iunie a.c, membrii Grupului de lucru să transmită observațiile efectuate și apoi să se organizeze o nouă întâlnire de lucru în care aceste observații să fie armonizate și stabilite anumite concluzii.

La ședință au participat: reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerului Finanțelor, Consiliului Legislativ, actori din mediul academic,  precum și reprezentanți ai celor patru structuri asociative.

Din partea UNCJR a participat Sorin Munteanu, Director General al UNCJR și Mihai Calotă, consilier juridic.