PARTENERI UNCJR

Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România este membră în mai multe organizații  europene precum CoR, CEPLI sau CPLRE.

UNCJR în Comitetul Regiunilor (CoR)

Comitetul Regiunilor (CoR) este instanţa europeană cu rol consultativ ce reprezintă vocea autorităţilor locale în Uniunea Europeană. Înfiinţat în anul 1994, în baza Tratatului de la Maastricht, CoR este un organism complementar celor trei instituţii comunitare (Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană, Parlamentul European), având rolul de a reprezenta interesele colectivităţilor locale şi regionale şi de a asigura participarea acestora la procesul de integrare.

Membrii CoR asigură reprezentarea instituţională a tuturor teritoriilor, regiunilor, oraşelor şi localităţilor din Uniunea Europeană, având drept misiune implicarea autorităţilor regionale şi locale în procesul decizional european şi încurajarea unei participări active a cetăţenilor la acest proces. În acest scop, membrii CoR cooperează cu Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, iar în statele membre, cu instituţiile de la diferite niveluri ale autorităţii publice, conform principiului guvernanţei pe mai multe niveluri.

CoR este alcătuit din 329 de membri (aleşi locali) şi un număr egal de supleanţi din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.

Delegaţia României la CoR este alcătuită din 15 membri şi tot atâţia supleanţi. UNCJR este reprezentată în CoR prin șase membri titulari și șase membri supleanți. Uniunea Consiliilor Județene a semnat acordul de parteneriat cu această organizație în anul 2005.

UNCJR în Confederația Europeană a Autorităților Intermediare Locale (CEPLI)

UNCJR este membră fondatoare din anul 2008 a celei mai mari rețele europene de asociații naționale ale autorităților locale de tip județean (denumite generic puteri sau administrații locale intermediare – provincii, departamente, diputaciones, kreise, powiats, etc.), cunoscută sub numele de CEPLI – Confederația Europeană a Puterilor Locale de nivel Intermediar. Confederaţia Europeană a Puterilor Locale Intermediare (CEPLI) este prima confederaţie europeană ce grupează nouă asociaţii naţionale reprezentând 850 de autorităţi locale de nivel intermediar (NUTS3), din opt ţări europene (Belgia, Bulgaria, Franţa, Germania, Italia, Polonia, România şi Ungaria), şi două reţele europene de autorităţi locale de nivel intermediar (Arco Latino şi Partenalia).

Reuniunea de constituire a CEPLI a avut loc la Avignon (Franţa), în perioada 15-16 iulie 2008, iar în 17 iunie 2011, cu ocazia Conferinţei Politice de la Roma, CEPLI a devenit o asociaţie fără scop lucrativ de drept belgian (CEPLI asbl).

Scopul acestui parteneriat european, menționat la lansare, viza următoarele direcții de colaborare:

    • reprezentarea departamentelor și autorităților locale intermediare la nivel european,
    • federarea acestor actori locali pentru un schimb permanent de bune practici și politici locale experimentale,
    • consolidarea implicării acestora în programele europene, inclusiv în politica de coeziune și noua politică de cooperare teritorială,
    • crearea unui dialog direct, la nivel european, cu instituțiile responsabile de programe și politici teritoriale majore, dar și cu alte asociații europene și ONG-uri care reuneau autorități locale.

CEPLI este formată din Adunarea generală, Consiliul de administrație și Grupul tehnic. În prezent președinția aparține Adunării departamentelor din Franța, reprezentată de André Viola, președintele comisiei pentru afaceri europene în cadrul ADF, președinte al departamentului Aude. Vicepreședintele este José Manuel Baltar Blanco, președinte al Deputación de Ourense (Spania). Funcția de secretar general a fost preluat de către președinție şi de APW, pentru a facilita organizarea activități permanente a confederației, iar trezorieria este condusă de Asociația Provinciilor Valone, Belgia, reprezentată Serge Hustache președintele provinciei Hainaut.

UNCJR în Congresul Puterilor Locale şi Regionale (CPLRE)

Congresul Puterilor Locale şi Regionale (CPLRE)  este o adunare politică pan-europeană formată din 636 aleşi locali – consilieri regionali şi municipali, primari şi preşedinţi de regiuni/provincii -, reprezentând mai mult de 150.000 de colectivităţi din 47 de ţări europene.

El are drept misiune promovarea democraţiei teritoriale, îmbunătăţirea guvernanţei locale şi regionale şi întărirea autonomiei autorităţilor locale. CPLRE veghează la aplicarea principiilor prevăzute în Carta Europeană a Autonomiei Locale şi încurajează procesul de descentralizare şi de regionalizare, cât şi cooperarea transfrontalieră între oraşe şi regiuni.

Congresul este alcătuit din două camere: Camera autorităților locale și Camera regiunilor. Camerele alternează în alegerea președintelui Congresului pentru un mandat de doi ani şi jumătate.

Delegaţia României la Congresul Puterilor Locale și Regionale din Consiliul Europei (CPLRE) este formată din zece membri şi zece supleanţi, reprezentând judeţe, municipii, oraşe şi comune. România  a aderat la CPLRE în anul 1993. Uniunea consiliilor județene  este reprezentată în Camera Regiunilor de către cinci membri titulari şi cinci supleanţi.