Comisia Europeană, prin Agenția Executivă Europeană pentru Educație şi Cultură (EACEA) de la Bruxelles mandatată ca autoritate de management pentru finanţările programului «Europa Creativă», a deschis cererea de propuneri de proiecte 2024 „REȚELE EUROPENE DE ORGANIZAȚII CULTURALE ȘI CREATIVE”.

Această acțiune urmărește să sporească capacitățile sectoarelor culturale și creative europene de a face față provocărilor comune și de a cultiva talentele, de a inova și de a genera locuri de muncă și creștere economică. Rețelele europene care acoperă exclusiv sectorul audiovizual nu sunt eligibile pentru finanțare în cadrul acestei acțiuni. Această acțiune va sprijini proiectele implementate de rețele de organizații culturale europene cu o mare reprezentativitate, care acoperă o gamă largă de țări participante Europa Creativă.

Prioritățile cererii:

Propunerile de finanțare ar trebui să abordeze următoarele priorități specifice ale apelului:

  • Artiștii și profesioniștii din domeniul culturii: abilitarea sectoarelor culturale și creative;
  • Cultura pentru oameni: sporirea participării culturale și a rolului culturii în societate;
  • Cultură pentru planetă: eliberarea puterii culturii;
  • Cultura pentru parteneriate co-creative: consolidarea dimensiunii culturale a relațiilor externe ale UE;
  • Cultura pentru transformarea digitală: sprijinirea sectoarelor culturale și creative europene pentru a profita pe deplin de noile tehnologii în vederea creşterii competitivităţii.

Termenul-limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 7 martie 2024.

Eligibilitate: entități private şi publice, organizații internaționale, oficii/birouri ale programului «Europa Creativă» din ţările participante la program (state membre ale UE şi ţări terţe).

Bugetul total al cererii: 9.925.000 EUR; maximum 1.200.000€/proiect; durata proiectului trebuie să fie de 48 de luni.

Este prevăzută finanțare pentru aproximativ 30 de rețele care acoperă diferite sectoare culturale și creative.

Contact direct pentru întrebări: [email protected]