Comisia Europeană, prin mandatul acordat Agenției executive europene pentru educație și cultură (EACEA) de la Bruxelles, a lansat pe 24 noiembrie a.c., cererea generală de propuneri de proiecte 2022 a celui mai de succes program european de finanțare, „Erasmus+„, program dedicat proiectelor axate pe educație, formare, tineret şi sport.

Noutăţi faţă de cererea generală 2021

  • termene-limită mai mari – se acordă mai mult timp solicitanților pentru a-și pregăti proiectele;
  • mai multă mobilitate – mobilitatea studenților a scăzut din cauza pandemiei, şi, în acest context, Comisia Europeană a adaptat anul trecut programul, transferând fonduri de la activități de mobilitate la proiecte de cooperare. Anul viitor, mobilitatea pentru studenți și personal va crește din nou, linia de finanțare este adaptată în consecință;
  • mobilitatea internațională și consolidarea capacităților – după o pauză de un an, această tematică este deschisă pentru finanţare. Această parte a programului Erasmus+ este finanțată din liniile bugetare ale UE pentru relații externe, care au avut nevoie de mai mult timp pentru finalizare. Cea mai mare parte a finanțării este direcționată către colaborarea cu Balcanii de Vest și Africa, care se aliniază priorităților generale pentru colaborarea UE cu țările din afara UE. Proiectele de consolidare a capacităților sprijină colaborarea dintre instituțiile de învățământ superior din țările asociate Erasmus+ și partenerii acestora din regiuni și țări selectate de pe tot globul. Principala caracteristică nouă în comparație cu ediția 2014-2021 a Erasmus+ este o împărțire între proiecte mai mici (pentru noii veniți) și proiecte mai mari;
  • finanţarea parteneriatului – sumele forfetare vor înlocui costurile unitare. Acest lucru înseamnă că proiectele în sine pot defini costurile, în loc să bifeze căsuţele cu tarife predefinite. Se oferă astfel mai multă flexibilitate în managementul proiectului, dar mai multă muncă în faza de bugetare;
  • sunt disponibile noi oportunități de cooperare pentru proiecte. În 2022, există o linie de finanţare prin acțiunea numită „Proiecte orientate spre viitor”, mai precis, acestea sunt proiecte de finanțare care răspund provocărilor centrale actuale din educație și formare; parteneriatele ar trebui să fie alcătuite dintr-o combinație de organizații publice și private care să reunească cercetători, practicieni și parteneri cu capacitatea de a ajunge la factorii de decizie politică;
  • va exista, de asemenea, posibilitatea ca cei care nu au reușit să răspundă în termenele scurte impuse de cererea precedentă să aplice în cadrul celui de-al doilea apel pentru Academiile europene ale profesorilor, o acțiune complet nouă care vizează în mod specific furnizorii de formare a profesorilor.

Eligibilitate: orice organism public sau privat din țările participante la program, activ în domenii precum educația, formarea, tineretul şi sportul, poate solicita finanțare în cadrul programului: şcoli, inspectorate şcolare, universități, alte organizații implicate în educație, centre de formare, ONG-uri orientate către sport sau activități de tineret, etc. (lista nu este exhaustivă).

Bugetul total al cererii 2022: 3.179 milioane EUR

Termenele-limită pentru depunerea aplicațiilor diferă în funcție de tipul de proiect şi acțiunea pentru care se aplică şi se încadrează în perioada 23 februarie – 19 octombrie 2022.

La nivel național, agențiile Erasmus joacă un rol foarte important. Programul se implementează, în principal, prin gestiune indirectă, mai exact, Comisia Europeană încredințează sarcini de execuție bugetară agențiilor naționale. În acest scop, fiecare țară participantă la program a desemnat una sau mai multe agenții naționale, care promovează şi pun în aplicare programul la nivel național şi acționează ca intermediar între Comisia Europeană şi organizațiile participante de la nivel local, regional şi național.

Agențiile naționale au rolul să ghideze utilizatorii programului în toate fazele, de la primul contact cu programul, prin procesul de depunere a cererii de participare, până la realizarea proiectului şi la evaluarea finală. Agenția Națională „Erasmus+” din România este Agenția Națională pentru Programe Comunitare in Domeniul Educației şi Formării Profesionale (ANPCDEFP). Aşadar, pentru orice entitate interesată să depună o cerere de proiect, este esențial contactul direct cu această instituție.

Sursă oficială de informare