Comisia Europeană a deschis o finanţare prin programul „Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură” 2021-2027 care vizează implementarea unor acţiuni în bazinele diferitelor mări europene.

Agenţia executivă europeană pentru climă, infrastructură şi mediu de la Bruxelles (CINEA) este mandatată să gestioneze întregul proces de atribuire a granturilor şi de implementare, în acest sens, o zi de informare va fi organizată pentru părţile interesate pe 24 noiembrie a.c.

Titlul tematicii care are în vedere  bazinul Mării Negre este „Valorificarea pregătirii și răspuns la poluarea marină din Marea Neagră”.

Data limită pentru depunerea aplicaţiilor: 31 ianuarie 2023.

Buget disponibil pentru acţiunile la Marea Neagră: 600.000 EUR; cofinanţarea este de maximum 80%.

Eligibilitate: sunt eligibile entităţile publice şi private cu personalitate juridică înregistrate pe teritoriul statelor membre şi al ţărilor non UE, limitrofe zonei geografice specifice; în cazul Mării Negre, este vorba despre Republica Moldova, Ucraina, Georgia şi Turcia. Pentru această tematică, consorţiul trebuie să fie alcătuit din minimum trei entităţi independente din care cel puţin una să provină dintr-o ţară non UE eligibilă.

Durata implementării acţiunilor: între 12 şi 36 de luni

Obiectivul general al acestei tematici este de a pregăti și a adapta capacitățile pentru un răspuns coordonat al autorităților/organizațiilor responsabile cu activitățile împotriva poluării mediului marin la noile provocări, cu o atenție deosebită pe poluarea cauzată de conflicte armate.

Acest lucru se va realiza prin dezvoltarea și testarea unor noi programe de formare, bazate pe identificarea caracteristicilor specifice și a nevoilor de răspuns legate de poluarea mării cauzată, de exemplu, de muniții, scurgeri de petrol și nave scufundate, precum și pe analiza ofertei actuale de formare privind răspunsul la poluarea marină.

Contact pentru detalii şi intrebări: CINEA, [email protected]

Documente importante pentru înţelegerea contextului acestei finanţări:

Comunicarea Comisiei Europene privind o nouă abordare pentru o economie albastră durabilă în UE; Transformarea economiei albastre a UE pentru un viitor durabil 

Comunicarea Comisiei Europene „Misiunile europene” 

Sursa de informare şi documentele oficiale ale cererii: portalul unic european „Funding and Tender Opportunities