Comisia europeană, prin Agenția Executivă pentru Educație şi Cultură (EACEA) de la Bruxelles, a deschis cererea de propuneri de proiecte 2023 „Laboratoare de inovare creativă” din cadrul programului european „Europa creativă” (CREA). Finanțare se încadrează în componenta transversală/sectorialā a programului.

Laboratoarele de inovare creativă vor încuraja părţile interesate din diferite sectoare culturale și creative, inclusiv din cel audiovizual, să proiecteze și să testeze soluții inovatoare pentru provocările cheie actuale, cu un impact pozitiv potențial pe termen lung asupra multiplelor sectoare pe care această industrie le cuprinde.

În ceea ce privește Noul Bauhaus European, laboratoarele de inovare creativă vor reuni actori din diferite sectoare culturale și creative pentru a proiecta și testa soluții inovatoare (de exemplu, instrumente, modele și metodologii) pentru crearea de locuri, produse și moduri de viaţă frumoase, durabile și incluzive, inclusiv pentru crearea unui spirit de acţiune favorabil economiei circulare. Aceste soluții ar trebui să combine sustenabilitate cu incluziunea și estetica, să fie replicabile în diferite sectoare și să aibă potențialul pentru schimbări comportamentale societale.

Termenul-limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 20 aprilie 2023.

Eligibilitate: sunt invitate să participe diferite tipuri de organizații, inclusiv entități private și publice, companii de tehnologie și start-up-uri, organizații audiovizuale, culturale și creative. Participarea incubatoarelor și acceleratoarelor de afaceri trebuie încurajată, pentru a oferi spațiu și timp pentru conturarea ideilor creative.

Bugetul total al cererii: 5.438.131 EUR

Baza juridică:

Cadrul de reglementare pentru programul “Europa Creativă” este stabilit prin:

  • Regulamentul 2018/1046 (Regulamentul financiar al UE);
  • Actul de bază (Regulamentul Europa Creativă 2021/818).

Cererea actuală este în acord şi cu Programul anual de lucru pentru 2023 al Comisiei pentru implementarea programului Europa Creativă.

Cei interesați să exploreze şi să se inspire din alte proiecte finanțate prin acest program au la dispoziție o bazā de date europeană pe pagina web: Creative Europe Project Results (europa.eu).