Comisia Europeană invită părţile interesate să prezinte idei de proiecte în cadrul programului „Corpul european de solidaritate”. Cererea de propuneri de proiecte 2023 pentru această iniţiativă este în prezent deschisă, iar ghidul programului actualizat este, de asemenea, disponibil potenţialilor beneficiari.

Activitățile Corpului european de solidaritate sprijină obiectivele Strategiei UE pentru tineret pentru perioada 2019-2027, care îi încurajează pe tineri să devină cetățeni activi, agenți ai solidarității și ai schimbărilor pozitive pentru comunitățile de pe teritoriul Europei, inspirați de valorile UE și de o identitate europeană.

Prezenta cerere de propuneri se bazează pe Regulamentul (UE) 2021/888 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021, precum și pe Programul anual de lucru pentru 2023 al Corpului european de solidaritate.

Bugetul estimat al cererii este de 142.200.000 EUR.

Granturile atribuite și durata proiectelor variază în funcție de anumiți factori, cum ar fi tipul proiectului și tipul de candidați eligibili.

Tinerii care fac parte din Corpul european de solidaritate trebuie să accepte şi să respecte misiunile şi principiile iniţiativei. Mai multe detalii sunt disponibile pe portalul european pentru tineret.

Eligibilitate: orice entitate publică sau privată, cu sau fără scop lucrativ, locală, regională, națională sau internațională din UE, Turcia, Macedonia de Nord, Islanda şi Liechtenstein poate solicita finanțare în cadrul Corpului european de solidaritate (alte detalii în ghidul atașat aici).

Prezenta cerere de propuneri vizează următoarele tipuri de acţiuni:

  • Proiecte de voluntariat;
  • Echipe de voluntariat în domenii cu prioritate ridicată;
  • Proiecte de solidaritate;
  • Eticheta de calitate pentru activităţile de voluntariat în spiritul solidarităţii;
  • Eticheta de calitate pentru voluntariat în domeniul ajutorului umanitar;
  • Voluntariat în cadrul Corpului voluntar european de ajutor umanitar.

Instituţii responsabile pentru gestionarea cererii :

  • Agenţia Executivă Europeană pentru Educaţie şi Cultură de la Bruxelles (EACEA)
  • Punctul Național de Contact (sprijin pentru potențialii beneficiari) din România, aşa cum precizează Comisia Europeană: Agenția Natională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), +40212010700, [email protected].