Comisia Europeană, prin Agenția Executivă pentru Educație şi Cultură (EACEA) de la Bruxelles, entitate mandată pentru gestiunea directă a acestor finanţări, a deschis cererea de propuneri de proiecte 2023 „Proiecte europene de cooperare”.

Programul prin care se asigură finanţarea este EUROPA CREATIVĂ 2021-2027, componenta cultură.

Cererea a fost lansată în acord cu Programul anual de lucru 2023 al Comisiei pentru implementarea programului Europa Creativă.

Termenul „sectoare culturale și creative” grupează toate sectoarele ale căror activități se bazează pe valori culturale sau artistice și alte expresii creative individuale sau colective. Activitățile pot include crearea, dezvoltarea, producția, diseminarea și conservarea bunurilor și serviciilor care întruchipează expresii culturale, artistice sau creative, precum și educația sau managementul, legate de aceste activități. Sectoarele includ, printre altele, arhitectura, arhivele, bibliotecile și muzeele, meșteșugurile artistice, audiovizualul, patrimoniu cultural material și imaterial, designul (inclusiv cel vestimentar), festivalurile, muzica, literatura, arta spectacolului, cărțile și editurile, radioul și artele vizuale.

Proiectele de cooperare europeană sunt proiecte transnaționale care implică organizații culturale și creative din diferite țări care participă la program. Ele oferă organizațiilor culturale de toate dimensiunile posibilitatea de a co-produce, coopera, experimenta, inova, de a fi mobile și de a învăța unele de la altele. Cererea urmărește îmbunătățirea accesului la cultura și la operele creative europene, dar şi promovarea inovației şi a creaţiei.

Proiectele pot acoperi unul sau mai multe sectoare culturale și creative și pot fi interdisciplinare.

În funcție de numărul organizațiilor implicate, proiectele sprijinite pot fi la scară mică, medie sau mare. Proiectele la scară mică sunt deosebit de potrivite pentru a promova accesul organizațiilor de la nivel local și pentru a le sprijini pe acestea în crearea de noi parteneriate și dezvoltarea de noi activități și idei inovatoare, cum ar fi festivaluri, târguri de artă, expoziții, spectacole etc.

Cererea este ancorată în cadrul politic al componentei „Cultură” a programului Europa Creativă și în aspectele sale transversale (incluziune, reducerea impactului asupra mediului și egalitatea de gen). Proiectele de cooperare europeană sunt, de asemenea, concepute pentru a contribui la implementarea inițiativelor emergente de politică europeană, cum ar fi Noul Bauhaus European. Consecințele războiului din Ucraina asupra populației acesteia și asupra sectoarelor culturale și creative ale țării ar trebui luate în considerare cât mai mult în propunerile de proiecte.

Se aşteaptă ca prin această cerere să fie finanţate 130 de proiecte.

Termenul-limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 23 februarie 2023 (ora 17:00 la Bruxelles).

Eligibilitate: entități private şi publice, organizații internaționale, oficii/birouri ale programului «Europa Creativă» din statele membre ale UE şi ţări terţe asociate la program.

Bugetul total al cererii: 60.076.809 EUR; cofinanţări în funcţie de tipul de proiect, pentru proiecte la scară mică, 80%, pentru proiecte la scară medie, 70%, iar pentru proiecte de mari dimensiuni, 60%.

Contact direct pentru detalii şi întrebări: [email protected]

Mai multe detalii potfi consultate aici.