Reprezentanții Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR) și ai arhitecților șefi de județe s-au întâlnit joi, 26 mai 2022, la sediul UNCJR cu reprezentanții Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) pentru discutarea prevederilor proiectului „Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor”.

Au fost prezenți din partea MDLPA Anca Ginavar, director, Augustina Stan, consilier, Răzvan Ghiță, consilier, Mihai Negulescu, expert. Din partea județelor a fost prezent Salanță Claudiu, architect șef CJ Cluj, președinte Asociația arhitecților șefi de județe, Vârvescu Florian, arhitect șef CJ Arad, Mariana Craiu, Consilier CJ Ilfov, Loredana Crețu, consilier CJ Ilfov.

Noul cod al urbanismul își propune să înglobeze întreaga legislație privind construcțiile, amenajarea teritoriului și urbanismului sub forma unui singur act normativ pentru a putea să răspundă nevoii de digitalizare și simplificare a procedurilor de obținere a avizelor aferente, din prezent.

Codul este un jalon important în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) cu termen de intrare în vigoare în luna martie a anului 2023.

În cadrul dezbaterii echipa UNCJR a atras atenția asupra mai multor puncte de interes care vizează și atribuțiile consiliilor județene, precum:

 • Reducerea termenelor la autorizațiile de construcții (mecanism pentru reducerea termenelor pentru aprobarea documentațiilor de urbanism și a autorizațiilor de construire);
 • Introducerea  PUG-ului metropolitan;
 • Propunerea de înființare a agențiilor de urbanism (mecanism, finanțare, organizare);
 • Procedura parcelării;
 • Coordonarea zonelor metropolitane;
 • Competențele de avizare pentru documentațiile de urbanism;
 • Abrogarea Regulamentului General de Urbanism;
 • Finanțarea hărților de risc natural de către CJ și MDLPA;
 • Certificarea operatorilor în domeniul contrucțiilor de execuție;
 • Studiul de fezabilitate;
 • Atribuțiile președintelui Consiliului Județean;
 • Atribuțiile direcțiilor de arhitectură;
 • Avizele Comisiei naționale;
 • Atribuțiile Poliției locale;
 • Atribuțiile Comisiei județene;
 • Documente ce vor trebui avizate de Consiliile Județene;
 • Atribuțiile de control ale Consiliilor Județene pe partea de urbanism și construcții;
 • Delimitarea zonelor de implementare a proiectelor publice;

Astfel, în urma unui dialog deschis, unde sunt ascultate nevoile și cerințele fiecări structuri din aparatul administrației publice locale, noul Cod al urbanismului și al construcțiilor va simplifica procesul de birocrație și va sprijini colaborarea eficientă dintre administrația publică locală și cea centrală.

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), înființată în 1993, este o organizaţie neguvernamentală, fără scop lucrativ ce reuneşte toate consiliile judeţene din România ca autorităţi ale administraţiei publice locale. UNCJR are scopul de a promova dezvoltarea economico-socială durabilă şi sustenabilă a unităţilor administrativ teritoriale.