La inițiativa Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR) s-a organizat o întâlnire de lucru, luni, 31 octombrie 2022, cu reprezentanții Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), Autorității Naționale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilitate Publică (ANRSC), Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) și Consiliului Concurenței.

Întâlnirea de lucru a vizat analiza stadiului privind derularea procedurilor de atribuire a contractelor de servicii publice aferente serviciului public de transport județean. Până la data de 30 septembrie 2022, 60% din numărul total al Consiliilor Județene au derulat procesul de atribuire al contractelor, dar din acest procent doar cinci Consilii Județene au finalizat parțial/total procedurile. Pentru a veni în sprijinul Consiliilor Județene s-a stabilit o întâlnire, în data de 7 noiembrie la sediul MDLPA, între reprezentanții județelor și reprezentanții MDLPA, ANAP, ANRSC și Consiliul Concurenței unde consiliile județene vor primi îndrumări pe situațiile punctuale cu care se confruntă.