Reprezentanții Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR), respectiv directorul general adjunct, Sirma Caraman și directorul juridic Calotă Mihai au participat, marți, 22 august 2023, la prima întâlnire de lucru cu ministrul muncii, Simona Bucura Oprescu privind proiectul noii legi a salarizării. În cadrul întâlnirii, unde au fost prezente toate structurile asociative ale administrației publice locale (UNCJR, AMR, AOR, ACoR) alături de experții din minister și cei ai Băncii Mondiale, s-a discutat despre modul în care se va aplica reforma sistemului public de salarizare prevăzută în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru administrația publică locală, respectiv reintroducerea unor grile de salarizare pentru administrația publică locală, corespunzătoare funcțiilor publice și funcțiilor contractuale.

S-au adus în atenție principalele aspecte ale reformei și identificarea abordărilor optime pentru a dezvolta un sistem de salarizare echitabil și unitar în sectorul public. Astfel, cele patru structuri asociative ale administrației publice locale au prezentat principiile comune care ar trebui să stea la baza fundamentării proiectul de lege privind salarizarea personalului din cadrul administrației publice locale.

Pentru a se respecta autonomia locală, conform prevederilor Cartei europene a autonomiei locale, ratificată de România prin Legea nr. 199/1997, precum și a art. 4 din Carta socială europeană, revizuită și ratificată de România prin Legea nr. 74/1999, precum și menținerea competenței autorităților deliberative de a stabili salariile, reprezentanții administrației publice centrale și structurile asociative au căzut de acord că este necesar ca stabilirea grilelor și coeficienților de ierarhizare pentru salariile din administrația publică locală să se realizeze prin stabilirea unor coeficienții care să se încadreze între un minim și un maxim prevăzuți în cadrul grilei. Măsură va permite ca autoritatea deliberativă locală să aprobe coeficienții de ierarhizare (salariile) în limitele bugetare, la propunerea ordonatorului principal de credite, în funcție de specificul și necesitatea fiecărei administrații locale.

La elaborarea proiectului legii salarizării cele patru structuri asociative au convenit că este necesar ca veniturile actuale aflate în plată să nu fie diminuate. Astfel, reforma sistemului salarial va fi orientată în așa fel încât toate categoriile de personal din administrația publică locală să nu fie dezavantajate prin pierderea unor drepturi salariale deja stabilite și dobândite în condițiile legii.