Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) a participat marți, 18 iulie 2023 la Dezbaterea hibrid privind Sprijinul pentru Reforme – IST organizată de Direcția Generală Sprijin pentru Reforme Structurale(DG REFORM) din cadrul Comisiei Europene în colaborare cu Secretariarul General al Guvernului în calitate de Autoritate de Coordonare. Dezbaterea de la Palatul Victoria a fost prezidată de directorul general al DG REFORM, Mario Nava împreună cu secretarul general al Guvernului, Mircea Abrudean, fiind prezent și reprezentantul României la Comisia Europena, DG REFORM, Amalia Coman.

Instrumentul de sprijin tehnic (IST) este programul UE care oferă expertiză tehnică adaptată statelor membre ale UE pentru a elabora și a pune în aplicare reforme. Sprijinul se acordă la cerere și nu necesită cofinanțare din partea statelor membre. Este un pilon important al inițiativei UE de a ajuta statele membre să atenueze diferențele economice și sociale dintre state.

Dezbaterea a abordat, de asemenea, aspecte legate de procedura prin care instituțiile administrației publice centrale și locale pot aplica pentru a primi sprijin gratuit în procesele de reformă care vizează mai multe domenii.

IST oferă asistență tehnică statelor membre în numeroase domenii precum:

  • Tranziția verde (inclusiv acțiunile climatice, economia circulară și tranziția energetică);
  • Sistemul de sănătate și îngrijirile pe termen lung;
  • Competențe, educație și formare profesională;
  • Guvernanță și administrație publică;
  • Competitivitate;
  • Sectorul financiar și accesul la finanțare;
  • Administrarea veniturilor și gestionarea finanțelor publice;
  • Piața forței de muncă și protecția socială.

Direcția Generală de Sprijin pentru Reformele Structurale (DG REFORM) ajută țările UE să elaboreze și să pună în aplicare reforme ca parte a eforturilor lor de a sprijini crearea de locuri de muncă și creșterea durabilă.