Comisia europeană a deschis, până la 20 octombrie 2021, o cofinanțare prin programul  „Piața unică”, componentă „COSME”.

 BUGET TOTAL/SUMĂ ACORDATĂ PE PROIECTTERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A APLICAŢIILORBENEFICIARIELIGIBILITATE ŢĂRI/REGIUNI
1.200.000 € Parametrii subvenției (suma maximă a subvenției, rata de finanțare, costurile eligibile totale etc.) vor fi stabiliți în acordul de subvenționare. Costurile vor fi rambursate la rata de finanțare stabilită în acordul de grant (90%).20 octombrie 2021 (ora 17.00 la Bruxelles)organizații non-profit (private sau publice); autorități publice (naționale, regionale, locale); universități sau instituții de învățământ; organizații internaționale; organizații neguvernamentale; organizații de sprijin pentru afaceri; centre de cercetare; companii,, etc.statele membre ale UE şi țări terțe eligibile în cadrul COSME : link

Inițiativa privind locuințele la prețuri accesibile face parte din strategia Comisiei „Renovation Wave for Europe” – Un val de renovări pentru Europa, ecologizarea clădirilor, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea condițiilor de trai.

Cererea este lansată în conformitate cu programul de lucru COSME 2021-2024 și va fi gestionată de Consiliul European pentru Inovare și Agenția Executivă pentru IMM-uri (EISMEA) de la Bruxelles.

Această cerere de propuneri urmărește să ofere sprijin, consolidare a capacităților și creare de rețele pentru parteneriate industriale locale, cu ambiția de a pilota 100 de districte/cartiere emblematice/model de renovare în cadrul „Inițiativei pentru locuințe accesibile”.

Pentru a realiza acest lucru, cererea va avea în vedere înființarea un consorțiu european pentru locuințe accesibile care să sprijine IMM-urile, inclusiv întreprinderile sociale, să colaboreze cu autoritățile publice și furnizorii de locuințe (sociale) în vederea implementării proiectelor de renovare care vizează locuințele sociale și la prețuri accesibile, pentru a îmbunătăți, a recalifica și a integra cele mai noi soluții inovatoare digitale, de mediu și sociale pentru renovarea cartierelor și identificarea nevoilor locale. Consorțiul va facilita colaborarea, crearea de rețele, transferul de cunoștințe și schimbul de bune practici.

Acțiunea Comisiei are în vedere îndeplinirea obiectivelor propuse prin Pactul ecologic european, dar şi adaptarea sectorului industrial la cele două tranziții importante, cea ecologică şi cea digitală.

În acest context amplu, un parc de clădiri renovat și îmbunătățit în UE va contribui la pregătirea drumului pentru o societate bazată pe energie decarbonizată și curată, deoarece clădirile consumă aproximativ 40% din totalul de energie și sunt responsabile pentru 36% din emisiile de gaze cu efect de seră legate de energie în spațiul comunitar.

Obiective şi tipuri de acțiuni finanțate :

Consorțiul european intersectorial înființat în cadrul prezentei cereri de propuneri trebuie să îndeplinească trei priorități principale:

 • Prioritatea 1: să acorde sprijin pentru parteneriatele industriale locale pentru implementarea cartierelor emblematice/model;
 • Prioritatea 2: să creeze un centru de expertiză, rețea și transfer de cunoștințe pentru renovarea cartierelor de locuințe la prețuri accesibile și sociale;
 • Prioritatea 3: să ofere sfaturi pentru o finanțare durabilă, o reglementare și standarde mai bune pentru o renovare care vizează cartierele de locuințe sociale și accesibile.

Domeniul de aplicare al cererii/rezultate aşteptate:

– să permită înființarea unui consorțiu european pentru locuințe accesibile pentru a sprijini IMM-urile, inclusiv întreprinderile sociale, să colaboreze cu autoritățile publice și furnizorii de locuințe (sociale), pentru a implementa proiecte de renovare care vizează locuințe sociale și la prețuri accesibile, pentru a îmbunătăți, a recalifica și a integra cele mai noi tehnologii digitale, soluții inovatoare de mediu și sociale care vizează locuințe sociale și accesibile și renovarea cartierelor;

– să ofere sprijin parteneriatelor industriale locale pentru implementarea cartierelor emblematice/model;

– să organizeze activități de transfer de cunoștințe, de consolidare a capacității și de rețea pentru parteneriate industriale locale;

– să faciliteze accesul la finanțare, asistență financiară și tehnică pentru parteneriatele industriale locale pentru implementarea celor 100 de cartiere model;

– să faciliteze dezvoltarea schițelor pentru replicare pentru a oferi modele de succes;

– să creeze un centru de expertiză, rețea și transfer de cunoștințe pentru renovarea cartierelor de locuințe sociale și accesibile;

– să ofere sfaturi pentru o finanțare durabilă, o mai bună reglementare și standarde pentru renovare care vizează cartierele de locuințe sociale și accesibile.

Activități care pot fi finanțate:

– sensibilizare și promovare;

– organizarea de activități de transfer de cunoștințe, consolidare a capacității și rețea pentru parteneriate industriale locale;

– facilitarea accesului la finanțare, asistență financiară și tehnică pentru parteneriatele industriale locale pentru implementarea celor 100 de cartiere/zone model;

– elaborare de planuri pentru replicare pentru a oferi modele de succes;

– diseminarea rezultatelor: planuri și sfaturi pentru o finanțare durabilă, o reglementare și standarde mai bune, dezvoltări incluzive și accesibile și inovație culturală.

Informaṭii suplimentare:

 • Candidaturile trebuie depuse online.
 • Durata implementării : între 24 şi 36 de luni. Activitățile ar trebui să înceapă în februarie 2022.
 • Propunerile trebuie prezentate de consorții formate din cel puțin cinci parteneri care sunt beneficiari (nu entități afiliate) care îndeplinesc următoarele condiții:
 • În cadrul consorțiului, trebuie să existe expertiză în domeniile politicilor de locuințe, inclusiv pentru locuințe sociale, concepere de proiecte financiare pentru furnizarea și renovarea locuințelor și a clădirilor.
 • Cel puțin un partener are membri care operează în sectorul locuințelor sociale (furnizori de locuințe, asociații de locuințe, cooperative de locuințe, furnizori de locuințe sociale).
 • Cel puțin un partener are membri care activează în sectorul construcțiilor.
 • Cel puțin un partener are membri care operează în sectorul energiei regenerabile, cu o experiență în producția de energie accesibilă, ecologică și participativă.
 • Cel puțin un partener are membri care sunt autorități publice, inclusiv orașe (zone dens populate), orașe și suburbii (zone cu densitate intermediară) și unități administrative locale din zonele rurale (zone slab populate).
 • Cel puțin o instituție financiară sau un reprezentant al instituției financiare face parte din parteneriat.
 • Participarea organizațiilor care au membri care sunt asociații globale, naționale, regionale, locale de chiriași, proprietari sau coproprietari ar fi un atu.