Granturi EU City Facility (EUCF) în sprijinul municipalităților și autorităților locale Al 3-lea apel EUCF este deschis până pe 17 decembrie 2021, ora 17:00 (CET)

 Înființat în cadrul Programului-cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii Europene Orizont 2020, EU City facility (EUCF) sprijină municipalitățile, autoritățile locale, asocierile acestora și entitățile publice locale care reunesc municipalități/autorități locale din Europa cu sprijin financiar adaptat, rapid și simplificat (sub formă de sume fixe de 60.000 EUR) și servicii conexe pentru a le permite să dezvolte Concepte de Investiții relevante legate de punerea în aplicare a acțiunilor identificate în planurile lor de acțiune pentru climă și energie.

EUCF prevede patru apeluri, cel de-al 3-lea apel fiind deschis până pe 17 decembrie. Bugetul total alocat în cadrul acestui apel este de 4,14 milioane EUR, pentru 69 Concepte de Investiții (CI), din care 26 din regiunea Europa Centrală și de Est.

 Ce se finanțează

EUCF finanțează dezvoltarea unui Concept de Investiții, printr-un grant fix de 60.000 EUR. Beneficiarii vor utiliza grantul pentru activități necesare dezvoltării Conceptului de Investiții, precum studii de fezabilitate, analize de piață, de risc, juridice, economice sau financiare, analize privind părțile interesate sau alte studii necesare. Grantul nu poate finanța în mod direct investiții reale, dar acoperă costurile pentru mobilizarea resurselor și serviciilor de acces în dezvoltarea unui Concept de Investiții, ceea ce poate facilita investiții ulterioare.

Eligibilitate

EUCF este destinat tuturor municipalităților, autorităților locale și asocierilor acestora din cadrul Statelor Membre UE, Statelor EEA-EFTA (Islanda, Liechtenstein și Norvegia) și Regatul Marii Britanii. Solicitanții trebuie să dețină un plan pentru energie și climă, aprobat politic. Acesta poate fi PAED (Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă) sau PACED (Plan de Acțiune pentru Climă și Energie Durabilă), elaborate în cadrul Convenției Primarilor, ori planuri cu ambiții similare având obiective în domeniul climei și energiei, stabilite cel puțin pentru anul 2020. În plus, solicitanții trebuie să dovedească angajamentul politic pentru dezvoltarea Conceptului de Investiții printr-o scrisoare de suport, semnată de Primar sau un alt reprezentant politic relevant. Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 17 Decembrie 2021, ora 17:00 (CET).

 Cum puteți aplica

Expertul național este în măsură să ofere informații despre procesul de aplicare și să ofere suport (de ex. clarificarea nevoilor de investiție și de expertiză ale orașului, agregarea în proiect dacă e cazul, verificarea aplicației din punct de vedere al exprimării în limba engleză). Aplicațiile vor fi evaluate în conformitate cu un set de criterii. Aplicațiile care au obținut cele mai mari scoruri vor obține grant. Informații și suport Toate informațiile despre eligibilitate și despre procesul de aplicare online pot fi găsite pe site-ul EUCF sau pe site-ul Expertului național.