Gruparea Europeană pentru Cooperare Teritorială ESPON cu sediul la Luxemburg, Autoritate de Management mandatată de către Comisia Europeană să gestioneze fondurile europene disponibile pentru analizele teritoriale paneuropene a deschis, până la 24 februarie 2023, cererea de propuneri de proiecte adresată părţilor interesate – factori de decizie şi experţi – din administraţiile publice locale, judeţene, regionale şi naţionale, dar şi din cadrul unor organisme europene de cooperare (GECT-uri, spre exemplu) pentru a prezenta propuneri de analize focalizate.

Obiectivul general al programului de cooperare ESPON este de a sprijini consolidarea eficacității coeziunii UE. Aria programului acoperă teritoriul celor 27 state membre ale UE, precum și al celor cinci state partenere ale programului: Marea Britanie, Islanda, Norvegia, Lichtenstein și Elveția. Alocările bugetare provin din Fondul European pentru Dezvoltare Regională pentru perioada 2021-2027 şi din contribuţii naţionale ale partenerilor.

Actuala cerere de propuneri are la baza obiective şi priorităţi ale programului ESPON 2030, iar pentru acest apel sunt anunţate patru tematici de interes, după cum urmează:

  1. Teritorii neutre din punct de vedere climatic;
  2. Guvernanţa noilor geografii;
  3. Perspective pentru toţi oamenii şi toate locurile;
  4. Spaţii reziliente la crize.

Bugetul total comunicat pentru perioada 2021-2027: 50,5 milioane EUR.

Părţile interesate pot candida individual sau pot forma grupuri/consorţii din mai mulţi parteneri care au probleme şi necesităţi comune. Deoarece analizele focalizate ale ESPON vizează obţinerea unor cunoştinţe practice privind spaţiul european, replicabile în procesele de luare a deciziilor, dezvoltarea de noi politici locale şi în strategiile de management, solicitanţii trebuie să-şi bazeze propunerile pe identificarea nevoilor lor în ceea ce priveste dezvoltarea sau îmbunătăţirea politicilor şi planificarea locală, integrând în acelaşi timp o perspectivă europeană.

În decurs de un an, propunerilor selectate li se vor oferi următoarele:

  • sprijin administrativ şi tehnic pentru proiectarea termenilor de referinţă care au o legătură directă cu întrebările solicitanţilor şi în conformitate cu programul de cooperare ESPON;
  • asistenţă tehnică permanentă din partea echipei de experţi a ESPON pentru a se asigura progresul activităţii şi calitatea rezultatelor;
  • un buget dedicat, în general de aproximativ 250.000 €, pentru finanţarea unui studiu la nivel înalt condus de experţi selectaţi cu atenţie din întreaga Europă (prin proceduri de achiziţii publice);
  • oportunităţi de a învăţa împreună cu alţi colegii europeni şi de a împărtăşi dovezi şi experienţe cu alte părţi interesate (pe tema de interes);
  • participare la evenimentele organizate de ESPON, realizate, în mod obişnuit, în cooperare cu preşedinţiile UE, pentru conectarea la o comunitate internaţională de factori de decizie şi experţi.

Propunerile selectate vor fi apoi transformate în cereri de oferte pentru a finanţa realizarea analizelor de către cercetătorii europeni selectaţi de către ESPON, în colaborare cu practicienii care le-au iniţiat. Aplicaţiile pot fi depuse doar în format digital; informaţiile detaliate privind formularul de aplicare şi ghidul beneficiarului pot fi accesate aici.

Întrebările privind această cerere de propuneri de proiecte trebuie adresate direct secretariatului ESPON, la email-ul pus la dispoziţia celor interesaţi: [email protected]. Schimbul de idei pe aceasta temă şi căutarea de parteneri sunt posibile pe LinkedIn group „ESPON stakeholders”.