Agenţia Europeană Executivă pentru Mediu, Infrastructură şi Climă de la Bruxelles (CINEA) a deschis recent finanţările sub-programului „Tranziția către o energie curată din cadrul cererii generale de propuneri de proiecte 2023 a programului european „Life” 2021-2027.

O zi de informare în format online va fi organizată cu acest prilej la 1 iunie 2023.

Context:

Bazându-se pe succesul programelor anterioare „Energie inteligentă Europa” (2003-2013) și „Orizont 2020”, componenta „Eficiență energetică” (2014-2020), subprogramul „LIFE” „Tranziția către o energie curată” continuă să sprijine implementarea politicilor UE în domeniul energiei durabile, în special, Acordul ecologic european, Uniunea energetică (obiectivele pentru energie și climă 2030) și Strategia de decarbonizare pe termen lung a Uniunii Europene pentru 2050.

Tematicile pentru care se poate solicita finanţare sunt următoarele:

 • Performanța energetică a clădirilor – Crearea condițiilor pentru a face renovarea mai rapidă, mai profundă, mai inteligentă, bazată pe servicii și pe date;
 • BUILD UP Skills – Intervenții de perfecționare și recalificare care permit un stoc de clădiri decarbonizate și integrarea sistemului energetic;
 • Sprijinirea tranziției către o energie curată a întreprinderilor europene;
 • Încălzire și răcire centralizată: Permiterea modernizării și schimbarea combustibilului prin sprijinirea planurilor de investiții și dezvoltarea competențelor;
 • Facilitatea Comunităților Europene ale Energiei;
 • Atenuarea sărăciei energetice a gospodăriilor și a vulnerabilității în Europa;
 • Maximizarea utilizării și valorificarea datelor EPREL (Baza de date a Produselor pentru Etichetarea Energetică) prin aplicații inovatoare;
 • Îmbunătățirea instalării pompelor de căldură prin modele alternative și instalatori calificați;
 • Sprijin tehnic pentru planurile și strategiile de tranziție către o energie curată în municipalități și regiuni;
 • Servicii integrate pentru tranziția către o energie curată în clădiri și întreprinderi;
 • Asistență pentru dezvoltarea proiectelor pentru investiții în energie durabilă;
 • Către o implementare eficientă a legislației cheie în domeniul energiei durabile;
 • Atragerea finanțelor private.

Termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 16 noiembrie 2023

Eligibilitate: orice entitate publică sau privată din statele membre ale UE, Spaţiul Economic European sau ţări asociate (lista oficială actualizată este disponibilă pe această pagina de web).

Cofinanţarea va acoperi 95% din costurile stabilite de comun acord prin Acordul de grant al proiectului.

Buget total disponibil:  99.000.000 EUR

Textul oficial al cererii este disponibil doar în limba engleză pe pagina de web, aici.

32 de propuneri de colaborare sunt înregistrate în prezent pe platforma unică a Comisiei Europene dedicată căutărilor de parteneri.

Contact direct pentru detaliile privind această cerere: [email protected] .

Punctele naționale de contact LIFE, incluzând pe cele ale României, pot oferi îndrumări solicitanților.