Comisia Europeană pune la dispoziţia celor interesaţi fonduri pentru reducerea deşeurilor provenite din alimentaţie, bani ce pot fi accesaţi prin cererea de propuneri de proiecte „Deşeurile alimentare – sprijin pentru părțile interesate 2024-2025” – Sprijinul acordat de UE părților interesate pentru a îmbunătăți măsurarea risipei alimentare și pentru a contribui la punerea în aplicare a prevenirii risipei alimentare în cadrul operațiunilor și organizațiilor lor.

Gestiunea acestei cereri de propuneri de proiecte este încredinţată Agenţiei executive europene pentru digital şi sănătate (HaDEA) de la Bruxelles.

„Piaţa unică” 2021-2027 este programul prin care se finanţează această cerere.

Baza legală a finanţării:

Context

În UE, aproximativ 59 de milioane de tone de deșeuri alimentare sunt generate anual, cu costuri asociate estimate la 132 de miliarde de euro. Alimentele sunt risipite de-a lungul întregului lanț de aprovizionare: la fermă, în procesare și fabricare, în magazine, în restaurante și cantine și acasă.

UE a implementat un Plan de acțiune dedicat reducerii pierderilor și a risipei de alimente începând cu 2016, inclusiv acțiuni de reglementare și nereglementare. De exemplu, Comisia a înființat Platforma UE privind pierderile și risipa de alimente (FLW) în 2016, cu scopul de a sprijini toți actorii în definirea măsurilor necesare în acest domeniu, pentru împărtășirea celor mai bune practici și evaluarea progresului înregistrat în timp. Platforma a elaborat Recomandări-cheie de acțiune în prevenirea risipei alimentare, abordând acțiunile solicitate de actorii publici și privați în fiecare etapă a lanțului de aprovizionare cu alimente (decembrie 2019).

În 2020, Comisia a prezentat „Strategia UE de la fermă la consumator”, care urmărește să facă sistemele alimentare echitabile, sănătoase și ecologice. Reducerea deşeurilor de alimente și a risipei este o parte integrantă a planului de acțiune al Strategiei, Comisia propunând în 2023 obiective obligatorii din punct de vedere juridic pentru a reduce risipa de alimente în întreaga UE, pentru a impulsiona progresul către obiectivul global de înjumătățire a risipei alimentare până în 2030.

Pentru a aborda risipa alimentară de către consumatori, Comisia Europeană a derulat un proiect-pilot finanțat de Parlamentul European: „Forumul european privind deșeurile alimentare pentru consumatori”. În acest forum, cercetătorii și practicienii au lucrat împreună pentru a găsi soluții și pentru a dezvolta instrumente care să contribuie la reducerea risipei alimentare de către consumatori. Un compendiu cu „cele mai bune practici” a fost publicat în iulie 2023.

Obiectivul acestei cereri de propuneri este acela de a sprijini părțile interesate din UE (beneficiari unici sau multi-beneficiari) în luarea de măsuri pentru a aborda problema risipei alimentare de către consumatori (atât la domiciliu, cât și în afara acestuia), acoperind tipuri de acțiuni cum ar fi: intervențiile de schimbare a comportamentului, educația și formarea, elaborarea și punerea în aplicare a orientărilor de prevenire a risipei alimentare, programele de monitorizare a risipei alimentare, campaniile de sensibilizare și materialele de comunicare, precum și dezvoltarea de noi modele de afaceri. Acțiunile în afara casei ar putea avea loc, de exemplu, în școli, cantine, restaurante și cafenele.

Sunt vizate, în principal, colaborări sau parteneriate cu mai multe părți interesate de-a lungul lanțului de aprovizionare cu alimente, inclusiv actori-cheie, precum fermieri, producători, comercianți cu amănuntul, servicii alimentare, dar și cercetători/centre de expertiză, ONG-uri și entități publice (de exemplu, autorități locale, regionale sau naționale, instituții de învățământ etc.).

Termenul-limită  pentru depunerea aplicațiilor : 25 septembrie 2024, ora 17:00 la Bruxelles

Eligibilitate: orice entitate publică sau privată din ţările participante la program şi organizaţii internaţionale; entităţile fără personalitate juridică pot, în mod excepţional, participa, dacă dovedesc că au capacitatea să implementeze proiectul propus. Persoanele fizice NU sunt eligibile.

Durata proiectului este cuprinsă între 18 şi 24 de luni, iar implementarea acţiunilor poate să înceapă după iunie 2025.

Buget total disponibil : 4.000.000 EUR; se acordă o cofinanţare între 100.000 şi 300.000 EUR/proiect.

Contact direct pentru detalii şi întrebări: [email protected]

Pagina oficială a cererii de pe portalul unic “Funding and Tender Opportunities” oferă toate detaliile necesare pentru depunerea unei aplicaţii.