Noul Bauhaus European (NEB), o inițiativă a Comisiei Europene pentru a transpune „Pactul ecologic european” (Green Deal) în schimbări tangibile pe teren, a lansat o nouă cerere de propuneri de proiecte pentru a sprijini cercetarea și inovarea în proiecte legate de transformarea cartierelor în spaţii frumoase, durabile și favorabile incluziunii.

Titlul cererii: «Transformarea cartierelor, făcându-le frumoase, durabile și incluzive »

Buget alocat: 17,8 milioane de euro ; fiecare dintre cele trei proiecte va primi o finanțare cuprinsă între 1,8 și 8 milioane de euro.

Data-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 19 septembrie 2024

Cele trei componente ale finanţării sunt:

– Exploatarea potențialului produselor biotehnologice secundare – 8 milioane EUR;

– Noi modele de guvernanță pentru co-proiectarea și co-construirea de către comunități a spațiilor publice din cartiere – 8 milioane EUR;

– Crearea unui nou Centru european Bauhaus (New European Bauhaus Hub) pentru rezultate și impact – 1,8 milioane EUR.

Se așteaptă ca propunerile să contribuie la toate rezultatele preconizate de mai jos:

  1. Facilitatea de finanţare NEB se bazează pe informații solide provenite din activitățile și proiectele în curs de desfășurare și finalizate, asigurând astfel o calitate și un impact ridicat.
  2. Factorii de decizie politică, precum și profesioniștii din administrațiile publice și din ecosistemul construcțiilor pot avea acces la noi cunoștințe și pot aplica noi produse, standarde, abordări și instrumente pentru regenerarea cartierelor în conformitate cu valorile și principiile NEB;
  3. Comunitatea NEB, proiectele și părțile interesate dezvoltă un sentiment de apartenență la inițiativa NEB, iar constatările și rezultatele proiectelor lor contribuie la stabilirea direcției Facilităţii NEB.

Prin implicarea unor persoane din medii diverse, cu nevoi diferite, prin practici participative accesibile, subiectele vor urmări, de asemenea, să conecteze transformarea ecologică cu democrațiile locale. Acest lucru poate contribui la restabilirea solidarității și a încrederii cetățenilor în democrație și la evitarea unei „geografii a nemulțumirii”, un fenomen care arată că locurile blocate în capcana dezvoltării și în care cetățenii se simt lăsați în urmă se confruntă cu dezangajarea și nemulțumirea pe termen lung.

Detalii: Programul de lucru al Comisiei 2023-2025 « Misiuni şi Activităţi transversale»: wp-12-missions_horizon-2023-2024_en.pdf (europa.eu)

NEB este o iniţiativă finanţată prin programul european «Orizont Europa», criteriile de eligibilitate fiind cele stabilite prin acest program: la aceste granturi poate participa orice entitate publică sau privată din statele membre şi ţări asociate.

La momentul prezentei comunicări, 88 de propuneri de colaborare din majoritatea statelor membre şi alte ţări participante la program sunt înregistrate pe platforma pentru căutare de parteneri : EU Funding & Tenders Portal | EU Funding & Tenders Portal (europa.eu).