FRDS deschide o nouă rundă de finanțare în cadrul apelului de proiecte “Creşterea incluziunii şi abilitarea romilor”. Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de Program pentru Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanţat din Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021, a lansat miercuri, 6 ianuarie 2021, cea de-a doua rundă de finanțare aferentă apelului de propuneri de proiecte „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”.   Suma alocată acestei runde este de 7.806.133,95 de euro și este asigurată de Granturile SEE 2014-2021 (85%) şi de Guvernul României (cofinanţarea publică de 15%).  

Valoarea minimă a grantului care poate fi solicitat pentru implementarea unui proiect în cadrul acestei rude este de 300.000 de euro, limita maximă fiind de 1.000.000 de euro.   Proiectele finanţate în cadrul apelului vor contribui la atingerea unuia sau mai multora din următoarele obiective:

  1. creșterea accesului și a calității serviciilor sectoriale sau integrate pentru romi, în următoarele sectoare: asistență socială, educație, ocupare, sănătate și locuire;
  2. abilitarea romilor (empowerment), în special a femeilor și tinerelor rome, a experților și liderilor romi;
  3. combaterea oricărei forme de discriminare a romilor. 

Solicitanţii eligibili sunt organizaţiile neguvernamentale, entităţile publice şi asociaţiile autorităţilor locale. Proiectele se vor adresa următoarelor grupuri ţintă:

  • persoane și familii de etnie romă (copii, tineri, adulți) în situații de vulnerabilitate, de risc sau care se confruntă cu diverse forme de excluziune socio-economică și care au nevoie de documente de identitate, de servicii educaționale, servicii de ocupare, servicii pentru sănătate și/ sau servicii de locuire;
  • persoane de etnie romă (adulți, tineri sau copii), în special femei și tinere rome, cu niveluri scăzute de conștientizare privind drepturile lor și participarea la viața comunității, care au nevoie să participe în activități de abilitare (empowerment);
  • experți și lideri romi – care activează pe cont propriu sau în cadrul unor organizații neguvernamentale, grupuri de acțiune, grupuri comunitare, autorități și instituții publice, sindicate, asociații ale elevilor sau studenților, partide politice, asociații de tineret sau altor forme de asociere, persoane aflate în poziții de lideri formali sau informali în relație cu persoanele și/ sau familiile rome în situații de vulnerabilitate (inclusiv mediatori sociali, școlari, sanitari etc.).

Acest grup țintă va fi inclus în proiect numai împreună cu cel puțin unul din celelalte grupuri țintă principale;

  • specialiști/ voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării, serviciilor sociale, administrației publice, sectorului ONG etc., implicați în furnizarea de servicii persoanelor de etnie romă;
  • membri ai comunității aparținând populației majoritare, care locuiesc în zonele de intervenție ale proiectului și trăiesc în condiții socio-economice similare cu persoanele de etnie romă din grupul țintă principal, în situații de risc sau confruntându-se cu diverse forme de excluziune socio-economică; ·
  • membri ai comunității aparținând populației majoritare, care locuiesc în zonele de intervenție ale proiectului, subiecți ai campaniei/campaniilor de conștientizare.  

Activităţile eligibile vor fi centrate pe furnizarea de servicii integrate (obţinerea documentelor de identitate, servicii educaţionale, servicii de ocupare, servicii pentru sănătate, îmbunătăţirea condiţiilor de locuit); furnizarea de informaţii persoanelor de etnie romă, în special femeilor şi tinerelor rome, cu privire la modalităţi de afirmare a drepturilor acestora și de accesare a serviciilor publice; dezvoltarea capacităţilor individuale ale persoanelor de etnie romă; activităţi de creştere a responsabilităţii şi a capacităţii autorităţilor şi instituţiilor publice de a fi mai incluzive; activităţi care promovează capacitatea de organizare la nivel local a romilor; formarea personalului şi a voluntarilor care lucrează cu persoane de etnie romă; campanii de creştere a conştientizării pe teme de abilitare adresate persoanelor de etnie romă, în special femeilor rome și tinerilor romi cu niveluri scăzute de conștientizare a drepturilor și de participare în viața comunității; schimburi de bune practici cu entităţi din Islanda, Liechtenstein şi Norvegia pe teme de abilitare. 

Durata recomandată a proiectelor este cuprinsă între 12 şi 24 de luniDepunerea propunerilor de proiecte se realizează online, termenul-limită fiind 15 aprilie 2021. Documentația aferentă acestei runde de finanțare precum și alte informații suplimentare sunt disponibile pe pagina web aferentă Programului Dezvoltare locală. Eventuale solicitări de clarificări pot fi transmise de cei interesați pe adresa de e-mail [email protected].