Comisia Europeană, prin Agenţia Executivă Europeană pentru Educaţie şi Cultură (EACEA) de la Bruxelles în calitate de autoritate de management, a deschis până la 17 octombrie a.c. o cerere de propuneri de proiecte care vizează acţiuni sustenabile în comunităţile locale în domeniul sportului.

Titlul cererii: „Sport pentru oameni și planetă – o nouă abordare a sustenabilităţii prin sport în Europa”.

Programul european prin care se acordă finanţarea: „Proiecte Pilot şi Acţiuni Pregătitoare”; cererea are la bază „Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2023) 1704 din 20 martie 2023 privind finanțarea proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare în domeniile sport, cultură, cercetare și inovare și adoptarea programului de lucru pentru 2023”.

Acţiunile vor folosi puterea sportului pentru a face cetățenii europeni conștienți de importanța sustenabilității și pentru a-i ajuta să înțeleagă modul în care pot contribui la coeziunea socială și protecția mediului. În plus, această inițiativă va fi în conformitate cu obiectivele Noului Bauhaus European.

Totodată, activitățile propuse vor planifica și implementa metode menite să facă din sport o industrie model în transformarea mediului, în special pentru generațiile tinere.

Propunerile ar trebui să se concentreze pe exemple de comportament și practici inspiraționale concrete care pot fi multiplicate și pe metode de implicare a cetățenilor și a părților interesate din sport în comunități locale pentru a crea și a coopera în ceea ce privește practicile sportive durabile.

Bugetul disponibil: 1.428.465 EUR

Proiectele ar trebui să se încadreze în mod normal între 12 și 18 luni. Sunt posibile prelungiri, dacă sunt justificate corespunzător și printr-o modificare a acordului de grant.

Eligibilitate: orice organizație activă în domeniul sportului din statele membre (spre exemplu, o federație sau un club sportiv), cu personalitate juridică (organism public sau privat), care organizează în mod regulat activități și competiții sportive și are activități în Europa, de dimensiune europeană sau de impact european, asociaţii şi grupuri de interese şi organizaţii internaţionale

Sunt permise atât cererile depuse de solicitanți unici, cât și propunerile depuse de către un consorțiu.

Contact pentru detalii: [email protected]