Agenţia executivă Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri (EISMEA) de la Bruxelles, prin mandatul de gestiune acordat de către Comisia Europeană, a deschis o finanţare care are în vedere capacitatea administrativă pentruiniţiativa „Instrumentul FEDR de Investiții în Inovare Interregională” (I3).

Instrumentul I3 sprijină investițiile interregionale în inovare folosind specializarea inteligentă ca principiu de coordonare. Instrumentul I3 este implementat în cadrul politicii de coeziune a UE, care încurajează regiunile și statele membre ale UE să consolideze lanțurile valorice europene existente și/sau să dezvolte altele noi în regiunile mai puțin dezvoltate.

Entităţile interesate de această iniţiativă şi de finanţările ei sunt încurajate să viziteze site-ul web I3 și Platforma de specializare inteligentă.

Instrumentul I3 are mai multe componente:

  • Componenta 1 a Instrumentului I3 vizează consorțiile de actori de inovare din regiuni (cu diferite niveluri de dezvoltare și performanță în inovare) cu domenii de specializare inteligentă comune sau complementare, care sunt gata să facă investiții în proiecte interregionale de inovare.
  • Componenta 2a se concentrează pe sprijinirea investițiilor interregionale în inovare care vizează dezvoltarea lanțurilor valorice în regiunile mai puțin dezvoltate și consolidarea integrării actorilor din inovare în lanțurile valorice ale UE.
  • Componenta 2b își propune să consolideze ecosistemele regionale de inovare și să le dezvolte capacitatea de a dezvolta cazuri de afaceri pentru proiecte de inovare interregionale.

Acțiunile finanţate prin această cerere de propuneri care vizează „Consolidarea capacităților – componenta 2b” vor testa noi abordări pentru creșterea capacității ecosistemelor regionale de inovare din regiunile mai puțin dezvoltate pentru a colabora în lanțurile valorice ale UE. Ele vor facilita, de asemenea, cooperarea interregională între actorii ecosistemului regional de inovare pentru a le spori capacitatea de a participa la alte apeluri în cadrul Instrumentului pentru investiții interregionale în inovare (I3), de exemplu, pentru depunerea de propuneri în cadrul instrumentului I3 Componentele 1 și 2a.

Obiectivul general al componentei I3 2b este de a construi capacitatea administrativă în regiunile mai puțin dezvoltate pentru a dezvolta și consolida ecosistemele regionale de inovare și lanțurile valorice prin investiții coordonate și interconectate în mai multe regiuni. Cererea urmărește în special îmbunătățirea capacității autorităților publice și a intermediarilor de inovare (de exemplu, clusterele) de a sprijini companiile în identificarea portofoliilor de investiții la scară interregională, spre exemplu, prin abordarea celor mai urgente şi importante provocări ale UE și prin promovarea soluțiilor tehnologice profunde.

Ca rezultat, proiectele componentei 2b se referă la experimentarea concretă de noi abordări, soluții și bune practici pentru angajarea în procese de inovare interregionale care mobilizează ecosistemele și, în special, IMM-urile. Se așteaptă ca proiectele să livreze o serie de potențiale investiții interregionale, precum și planuri de afaceri și investiții. Întărirea competitivității și a rezilienței sistemelor de inovare ale UE va ajuta Europa să facă față în special provocărilor societale și economice în tranziția sa către o planetă sănătoasă și o nouă lume digitală.

Bugetul și durata proiectului: Bugetul disponibil, pentru fiecare dintre cele două termene-limită din 2024, este de 13 milioane EUR. Proiectele ar trebui să aibă o durată cuprinsă între 18 și 24 de luni, cu un buget estimat între 500.000 EUR – 1,5 milioane EUR/proiect (alte sume sunt posibile dacă sunt justificate în mod corespunzător în propunere). Cofinanţarea este de maximum 100% din totalul costurilor eligibile.

Eligibilitate: orice entitate publică şi privată din statele membre ale UE şi ţările terţe participante la iniţiativă (spre exemplu, administraţii publice locale/judeţene sau regionale, organizaţii non-profit, centre de cercetare, camere de comerţ, IMM-uri, start-up-uri, agenţii de inovare, clustere, universităţi, centre tehnologice, etc.), GECT-uri şi organizaţii internaţionale.

Propunerile trebuie depuse de către un consorțiu de solicitanți (beneficiari, entități neafiliate), care respectă următoarele condiții: coordonatorul trebuie să fie stabilit într-un stat membru al UE dintr-o „regiune mai puțin dezvoltată” și să fie un organism public, o organizație privată non-profit sau o organizație internațională, să cuprindă minimum două entități juridice independente care reprezintă două ecosisteme regionale diferite din două state membre UE diferite, consorțiul trebuie să cuprindă cel puțin o „regiune mai dezvoltată” a unui stat membru al UE şi să includă actori de inovare, cum ar fi administrațiile publice, mediul academic și de cercetare, industria, dar şi utilizatorii finali (principiul quadruplu helix).

Termene-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 15 februarie 2024 sau 14 noiembrie 2024 (ora 18:00, ora României).

O sesiune de informare online va fi organizată pe 23 noiembrie 2023. Vă rugăm să consultați agenda și formularul de înregistrare aici. Pe aceeaşi pagină de informare, după sesiunea informativă, vor fi publicate prezentările şi întregistrarea video a reuniunii.

EISMEA pune la dispoziţia celor interesaţi să depună o aplicaţie adresa de contact:

[email protected]