Întreprinderea comună „Circular Bio-based Europe” (CBE JU) – parteneriat de două miliarde EUR între Uniunea Europeană și Consorțiul pentru industrii bazate pe bio (BIC), care funcţionează sub Regulamentul programului „Orizont Europa” şi finanțează proiecte pentru promovarea industriilor circulare competitive pe bază de bio în Europa – a deschis cererea de propuneri de proiecte „Sprijinirea capacității regiunilor în evaluarea sustenabilităţii mediului pentru sectoarele bazate pe bio”.

Rolul CBE JU este de a reuni diverși actori din industriile bio, de la fermieri la oameni de știință, pentru a rezolva provocările tehnologice, de reglementare și de piață ale sectorului. Schema sa de finanțare public-privată stimulează inovația și implementarea pe piață și deschide calea pentru investiții viitoare.

Regiunile şi provinciile (nivelurile UE NUTS2/3 sunt considerate ca fiind mai adecvate pentru gradul de disponibilitate a datelor, reflectând totodată caracterul regional al orientărilor elaborate) pot fi considerate cel mai adecvat nivel teritorial la care să se implementeze strategiile de bioeconomie, inclusiv pentru sectoarele inovatoare bazate pe bioeconomie. Scopul acestei acțiuni este de a sprijini factorii de decizie să încludă considerațiile restricţiilor ecologice în strategiile și foile de parcurs ale bioeconomiei regionale, atunci când vine vorba de activități circulare bazate pe bio.

Bugetul alocat: 3.000.000 EUR; fiind vorba despre o acţiune de coordonare şi sprijin, finanţarea poate să ajungă până la 100%.

Termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 20 septembrie 2023

Propunerile trebuie să aplice conceptul de „abordare multi-actor” și să asigure implicarea adecvată a societății civile, a autorităților publice și a altor actori relevanți la scară regională, în special în ceea ce priveşte capacitatea de elaborare a politicilor. Acest lucru va contribui la obiectivul de a sprijini „tranziția verde echitabilă și justă” și va urmări să nu lase pe nimeni în urmă în acest proces.

Consorţiul pentru proiect trebuie să fie alcătuit din minimum trei entităţi independente una faţă de cealaltă întregistrate legal în statele membre sau ţările asociate la programul „Orizont Europa”, iar coordonarul proiectului să fie dintr-o ţară a UE.

Punctele Naţionale de Contact din România responsabile pentru program pot fi direct contactate pentru detalii/lămuriri şi sprijin la redactarea aplicaţiei aici.