Agenţia executivă europeană pentru sănătate şi digital (HaDEA) de la Bruxelles, în calitate de Autoritate de Management mandatată de către Comisia Europeană, a deschis la 17 octombrie, o finanţare care priveşte comunităţile locale inteligente.

Titlul cererii de propuneri de proiecte : „5G and Edge Cloud for Smart Communities

Cererea este finanţată prin programul european „Connecting Europe Facility”, componenta „Digital”.

Scopul acestui apel este de a sprijini implementarea timpurie a sistemelor bazate pe 5G care permit cazuri de utilizare pentru anumiți factori socio-economici (SED). În contextul prezentei cereri, SED vizate sunt autorități publice care exercită puteri publice și entități publice sau private însărcinate cu operarea serviciilor de interes general (SGI) sau a serviciilor de interes economic (SIEG).

Bugetul disponibil: 51.000.000 EUR; cofinanţarea este de maximum 75%.

Termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 17 ianuarie 2024

Eligibilitate: orice entitate publică sau privată din statele membre ale UE; propunerile trebuie depuse de un consorțiu care este compus din minimum doi solicitanți (beneficiari, entități neafiliate) incluzând cel puțin:

  • o entitate care implementează și operează rețele mobile și oferă servicii de conectivitate publicului sau anumitor clienți („rețele private”) și
  • o autoritate publică sau un furnizor de servicii de interes general (SGI) sau un furnizor de servicii de interes economic (SIEG).

De reținut, că pot exista cazuri în care autoritatea publică sau furnizorul de SGI sau SIEG care participă la consorțiu nu poate suporta niciun cost eligibil dacă implementarea întregii infrastructuri de rețea suportate este întreprinsă de operatorul de rețele mobile. Cu toate acestea, utilizatorul final al comunității inteligente (autoritatea publică/SIEG/SGI) poate suporta costuri eligibile dacă implementează dispozitive conectate sau participă la managementul proiectului sau la proiectarea cazului de utilizare.

Fiecare propunere ar trebui să fie sprijinită de autoritățile locale și/sau regionale din zona în care este prevăzută implementarea. Acest sprijin poate lua forma unor documente justificative, cum ar fi scrisori administrative, scrisori de intenție, memorandumuri de înțelegere sau altele și ar trebui să includă, dacă este cazul, o notificare privind oricare alt plan sau inițiativă bazat/ă pe un alt tip de sprijin financiar public, care are în vedere lansarea unei rețele 5G în zona respectivă şi este cunoscut/ă de autoritățile menționate mai sus.

Contact direct pentru detalii: [email protected]

HaDEA organizează la 26 octombrie a.c. o zi de informare (online) la care invită potențialii beneficiari, puteți regăsi aici pagina pentru înregistrare