Comisia Europeană, prin Agenţia Executivă Europeană pentru Educaţie şi Cultură (EACEA) de la Bruxelles în calitate de autoritate de management, a deschis până la 17 octombrie a.c. o cerere de propuneri de proiecte care vizează acţiuni  de sprijin pentru tineri în domeniul sportului.

Titlul cererii: „Sprijin sportiv – acțiuni sportive de urgență pentru tineri”.

Programul european prin care se acordă finanţarea: „Proiecte Pilot şi Acţiuni Pregătitoare”; cererea are la bază „Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2023) 1704 din 20 martie 2023 privind finanțarea proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare în domeniile sport, cultură, cercetare și inovare și adoptarea programului de lucru pentru 2023”.

Obiectivele acestei cereri de propuneri de proiecte sunt:

  • promovarea integrării comunitare a copiilor și a tinerilor afectați de crize umanitare, cum ar fi războiul, în comunitățile gazdă;
  • îmbunătățirea bunăstării mentale și ajutor la depășirea traumei unor astfel de copii și tineri prin sport;
  • facilitarea adaptării și crearea de legături cu comunitățile gazdă;
  • inspirarea altor cluburi sportive să înființeze programe de sprijin prin publicarea și promovarea experiențelor și bunelor practici.

Acţiuni care ar putea fi finanţate:

Activitățile, jocurile și sporturile trebuie concepute pentru a îndeplini obiectivele sociale și psihosociale specifice. Ele trebuie să fie adecvate vârstei, dar şi din punct de vedere cultural și să fie luate în considerare în raport cu rolurile de gen în comunitate. Bazându-se pe capacitățile fizice existente ale participanților, antrenorii cu experiență îi vor ajuta pe aceştia să se simtă confortabil, încurajându-le acele abilități de performanță pe care le posedă deja. Prin urmare, cooperarea între cluburile și centrele sportive de bază care ar putea oferi sprijin social, psihologic sau pedagogic ar fi importantă și necesară. Această iniţiativă ar implica, în principal, facilitatori, federațiile sportive etc.

Bugetul disponibil: 1.947.953.EUR; se poate acorda un buget de maximum 400.000 euro/proiect.

Proiectele ar trebui să se încadreze în mod normal între 12 și 18 luni. Sunt posibile prelungiri, dacă sunt justificate corespunzător și printr-o modificare a acordului de grant.

Eligibilitate: orice organizație activă în domeniul sportului din statele membre (spre exemplu, o federație sau un club sportiv), cu personalitate juridică (organism public sau privat), care organizează în mod regulat activități și competiții sportive și are activități în Europa, de dimensiune europeană sau de impact european, asociaţii şi grupuri de interese şi organizaţii internaţionale

Sunt permise atât cererile depuse de solicitanți unici, cât și propunerile depuse de către un consorțiu.

Contact pentru detalii: [email protected]