Programul „Europa Digitală ” 2021-2027 a deschis o finanţare privind sprijinirea IMM-urilor în procesul de digitalizare în vederea adaptării la provocările societale şi de piaţă actuale.

Titlul cererii de propuneri de proiecte: „Sprijinirea competitivității și a potențialului de inovare al IMM-urilor

Autoritatea de Management a acestei cereri: EuroHPC JU – inițiativă comună între UE, țări europene și parteneri privați pentru a dezvolta un ecosistem de computere de înaltă performanţă (HPC – High Performance Computing) de clasă mondială în Europa.

Obiectivul finanţării este de a împuternici IMM-urile cu capacități de calcul avansate pe baza conceptului HPC, permițându-le să impulsioneze inovarea, să sporească competitivitatea și să depășească provocările legate de digitalizarea proceselor de cercetare și dezvoltare și de afaceri.

Rezultate estimate:

Acțiunea va debloca noi oportunități, va accelera creșterea și va stimula dezvoltarea economică pentru IMM-uri. Stimularea potențialului de inovare HPC al IMM-urilor urmărește să le poziționeze pe acestea, ca lideri tehnologici, să le alimenteze succesul și să contribuie la progresul general al industriilor și economiilor.

Acțiunea sprijină IMM-urile să rezolve provocări specifice de afaceri prin adoptarea HPC. Stimularea potențialului de inovare HPC al IMM-urilor va duce la:

  • creșterea competitivității europene pe piață, permițând IMM-urilor să funcționeze eficient folosind HPC, de exemplu, simulări, modelare informatică și analiză intensivă de date;
  • inovație accelerată prin idei noi, cercetare și dezvoltare aprofundată a soluțiilor de ultimă oră prin prototipare, optimizare și experimentare mai rapidă etc.;
  • productivitate și eficiență îmbunătățite prin reducerea ciclurilor de producție, deoarece calculele complexe pot fi finalizate în mult mai puțin timp și resursele pot fi alocate mai eficient;
  • oportunități de afaceri extinse și deschiderea de noi piețe prin adoptarea de servicii posibile, de exemplu, simulări la scară largă, analize de date, învățare automată folosind resurse HPC;
  • lărgirea bazei de utilizatori HPC prin atragerea de noi utilizatori în diferite domenii de aplicare.

Bugetul disponibil: 30.000.000 EUR şi cofinanţare de până la 100%.

Termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 7 noiembrie 2023.

Eligibilitate: Pentru a fi eligibili, solicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate) trebuie:

− să fie persoane juridice (organisme publice sau private) şi

− să fie stabiliţi într-una dintre țările eligibile, adică: statele membre ale UE şi țări non-UE:

Propunerile trebuie depuse de către:

− un consorțiu de minim trei entități independente (beneficiari; entități neafiliate) din trei țări eligibile diferite

− se așteaptă ca membrii consorțiului să contribuie la proiect cu o pondere de cel puțin 10% din totalul resurselor de personal declarate, iar numărul de parteneri nu trebuie să depășească opt entităţi.

Întrebările care nu sunt legate de aspectele ce ţin de probleme IT trebuie trimise la: [email protected] .