Agenţia europeană executivă pentru climă, infrastructură şi mediu (CINEA) de la Bruxelles, prin mandat de gestiune indirectă acordat de către Comisia europeană, anunţă deschiderea unei finanţări prin programul european “Proiecte pilot şi Acţiuni pregătitoare”.

Titlul cererii de propuneri de proiecte: “Să salvăm mările noastre – Reducerea pericolului reprezentat de munițiile aruncate în mările europene” (referinţă: PPPA-2024-MUNIȚII)

Scopul prezentei cereri de propuneri:Prezenta cerere de propuneri urmărește optimizarea tehnologiilor și metodelor de combatere a munițiilor scufundate în bazinele maritime europene prin valorificarea și completarea proiectelor de succes existente și prin cooperarea cu inițiativele în curs (detalii în textul oficial al cererii).Prezenta finanţare urmărește în special să contribuie la îndeplinirea angajamentelor politice asumate la “Conferința privind zona baltică 2.0”. În acest scop, activitățile din cadrul acestui grant ar trebui să se concentreze asupra Mării Baltice pentru testarea rezultatelor care pot fi apoi aplicate altor bazine maritime din UE, inclusiv celui al Mării Negre.

Prezenta cerere de propuneri vizează:

i. Dezvoltarea celor mai ecologice, complete și eficiente tehnologii și metode pentru îndepărtarea, eliminarea și/sau neutralizarea munițiilor aruncate în mare, inclusiv prin dezvoltarea de noi tehnologii și metode și/sau îmbunătățirea celor existente, cum ar fi cele dezvoltate în cadrul altor proiecte finanțate de UE.

ii. Testarea tehnologiilor și metodelor noi și/sau îmbunătățite în condiții reale (în afara perioadelor de război), cu accent pe zonele din Marea Baltică, care au fost identificate ca zone prioritare de acțiune, ținând seama de rezultatele exercițiilor de stabilire a priorităților efectuate în cadrul altor proiecte și inițiative.

iii. Sprijinirea accesului sporit și în timp util al părților interesate la cele mai adecvate tehnologii, metode și resurse umane pentru curățarea munițiilor scufundate în bazinele maritime din jurul UE.

iv. Sprijinirea transferului de tehnologii și metode către alte bazine maritime din jurul UE, inclusiv Marea Neagră și Marea Azov.

Bugetul alocat acestei cereri: 5.590.000 EUR. Propunerile trebuie să fie depuse de către un consorțiu format din cel puțin 3 solicitanți (beneficiari care nu sunt entități afiliate), care respectă următoarele condiții: minimum 3 entități independente din 3 țări eligibile diferite. Comisia europeană va finanţa un singur proiect.

Termenul limită pentru depunerea aplicaţiilor: 21 noiembrie 2024; propunerile trebuie să fie depuse de către un consorțiu format din cel puțin 3 solicitanți (beneficiari care nu sunt entități afiliate), care respectă următoarele condiții: minimum 3 entități independente din 3 țări eligibile diferite.

Eligibilitate: orice entitate publică şi privată din statele membre şi Ucraina, organizaţii internaţionale. Este încurajată participarea entităților relevante din sectorul privat (de exemplu, din industriile offshore, companiile de tehnologie marină), a institutelor de cercetare și a autorităților publice.

Contact direct CINEA: [email protected]