Agenţia executivă europeană pentru educaţie şi cultură de la Bruxelles (EACEA), mandatată de către Comisia Europeană, va deschide la 28 octombrie a.c. o finanţare care vizează creşterea gradului de participare şi implicare a cetăţenilor în procesul de dezvoltare de politici publice.

Programul CERV oferă finanțare pentru implicarea cetățenilor în viaţa publică, asigurarea egalităţii pentru toți și punerea în aplicare a drepturilor și valorilor Uniunii Europene (UE). Obiectivul său general este de a proteja și promova drepturile și valorile consacrate în tratate, în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și în convențiile internaționale aplicabile privind drepturile omului. Această cerere are ca scop sprijinirea proiectelor promovate de parteneriate și rețele transnaționale care implică direct cetățenii.

BugetTermen limită de depunere a aplicațiilorBeneficiariEligibilitate țări/regiuni
17.471.295 EUR
Se acordă sume forfetare în funcţie de activităţile fiecărui proiect.
10 februarie 2022 ora 17:00 la Bruxelles– orice persoană juridică (organisme publice sau private) din statele participante la program;
– solicitanţii trebuie să fie o organizație privată non-profit cu personalitate juridică (spre exemplu, organizații ale societății civile, instituții educaționale, culturale sau de cercetare);
– partenerii pot fi o organizație non-profit cu personalitate juridică sau autorități publice locale/regionale.
state membre ale UE, țāri non-UE asociate la program

Proiectele trebuie să reunească o gamă diversă de persoane din medii diferite în activități legate direct de politicile UE, oferindu-le oportunitatea de a participa activ la procesul de elaborare a politicilor publice comunitare în domenii legate de obiectivele programului.

Tematici:

 • alegerile pentru Parlamentul European din 2024;
 • modul în care criza COVID-19 a afectat dezbaterea democratică și exercitarea drepturilor fundamentale;
 • abordări și instrumente democratice inovatoare (e-democrație);
 • combaterea dezinformării și a altor forme de interferență în dezbaterea democratică;
 • discuții și acțiuni legate de climă și mediu.

Se urmărește sprijinirea următoarelor inițiative politice:

Informații suplimentare:

 • Candidaturile trebuie depuse pe platforma CE „Funding and Tenders Opportunities”.
 • Proiectele din cadrul acestei cereri trebuie să fie transnaționale.
 • Fiecare proiect trebuie să implice organizații din cel puțin trei țări eligibile diferite care participă la program
 • Solicitanții pot depune mai multe propuneri pentru proiecte diferite în cadrul acestei cereri şi pot participa la mai multe propuneri diferite ca parteneri în consorțiul proiectului.
 • Cererile trebuie să fie redactate într-una din limbile oficiale ale UE (Notă: din motive de eficiență, Comisia recomandă solicitanților să folosească limba engleză).
 • Durata proiectelor trebuie să fie cuprinsă între 12 şi 24 de luni.
 • Se încurajează puternic implicarea autorităților regionale, judeţene și locale, în proiecte.