Direcția generală «Politică regională şi urbană » (DG REGIO) din cadrul Comisiei Europene a deschis cererea de propuneri de proiecte 2023 « Sprijin pentru măsurile de informare privind politica de coeziune a UE ». Inițiativă are în vedere creşterea vizibilității rezultatelor politicii de coeziune, cea mai importantă politică de investiții publice a Uniunii europene.

Programul european prin care se acordă granturile: „Măsuri de informare privind politica de coeziune a UE” (IMREG).

Scopul principal al cererii este de a oferi sprijin pentru producerea și difuzarea de informații și conținut legate de politica de coeziune a UE, inclusiv, printre altele, despre „Fondul pentru o tranziție justă” sau despre sprijinul relevant în cadrul „Planului de redresare pentru Europa” sau prin „Instrumentul de asistență tehnică”.

Propunerile ar trebui să ofere informații coerente, obiective și cuprinzătoare, pentru a obţine o imagine de ansamblu reală a politicii de coeziune a UE, să ilustreze și să evalueze rolul politicii de coeziune în realizarea priorităților politice ale UE și în abordarea provocărilor actuale și viitoare pentru Uniune, statele membre, regiunile, administraţiile provinciale şi locale.

Măsurile de informare ar trebui să includă una sau mai multe activități, cum ar fi:

  • producția și distribuția de materiale tipărite, multimedia sau audiovizuale,
  • activități de informare pe web și social media,
  • evenimente media,
  • conferințe, seminarii, ateliere.

Solicitanții eligibili includ mass-media, universitățile, agențiile de comunicare, ONG-urile și alte entități private și organisme publice (cu excepția autorităților de management și a organismelor intermediare) din statele membre ale UE.

Termenul-limită de depunere a propunerilor: 9 ianuarie 2024 (ora 18:00, ora României)

Bugetul total disponibil : 7.000.000 EUR ; se pot acorda maximum 300.000 EUR/proiect şi cofinanțare de maximum 80%.

Durata unui proiect trebuie să fie de maximum 12 luni.

Contact : orice întrebare legată de prezenta cerere de propuneri poate fi transmisă la adresa [email protected] .

Pagina oficială a cererii poate fi consultată aici.